Trang chủThị trường xăng dầu Việt Nam

Tăng cường giám sát các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Hà Nội

 Trao đổi vá»›i báo chí bên lề kỳ họp, Giám đốc Sở Công thÆ°Æ¡ng Hà Ná»™i Lê Hồng Thăng cho biết, hiện nay sẽ có hàng trăm cá»­a hàng xăng dầu trên địa bàn Thủ Ä‘ô phải cải tạo để Ä‘áp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật ngày má»™t cao.

- Sau kiến nghị của cá»­ tri và chất vấn của các đại biểu HĐND thành phố, Hà Ná»™i Ä‘ã yêu cầu Ä‘óng cá»­a hàng loạt cây xăng vi phạm các quy định an toàn về phòng chống cháy nổ. Vậy các doanh nghiệp có chấp hành nghiêm túc không, thÆ°a ông?

- Hà Ná»™i Ä‘ang thá»±c hiện văn bản má»›i nhất của Trung Æ°Æ¡ng về tiêu chuẩn đối vá»›i các cá»­a hàng kinh doanh xăng dầu nên vừa qua Sở Công thÆ°Æ¡ng và các Ä‘Æ¡n vị chức năng Ä‘ã kiểm tra, rà soát tiếp. Kết quả cho thấy trong gần 440 cá»­a hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, cần phải dừng 12 cá»­a hàng. Và các cá»­a hàng này đều Ä‘ã chấp hành việc Ä‘óng cá»­a theo Ä‘úng ngày giờ Ä‘ã ấn định. Tôi xin lÆ°u ý, người ta chấp hành dừng kinh doanh xăng dầu, còn tại cá»­a hàng Ä‘ó nếu bán mặt hàng khác nếu không sai quy định là quyền của họ.

- Tuy nhiên, cÅ©ng có ý kiến người dân phàn nàn việc Ä‘óng các cá»­a hàng xăng dầu khiến người dân phải Ä‘i xa, không thuận tiện khi có nhu cầu, Sở Công thÆ°Æ¡ng có biết Ä‘iều này không?

- Đến nay chúng tôi cÅ©ng chÆ°a nhận được phản hồi từ các quận, huyện. Còn việc dừng hoạt Ä‘á»™ng của 12 cá»­a hàng kinh doanh xăng dầu theo tôi là phù hợp vì không đủ tiêu chuẩn theo quy định.

- Có thông tin, nếu áp dụng Ä‘úng tiêu chuẩn kỹ thuật sẽ có hàng trăm cá»­a hàng xăng dầu trên địa bàn Hà Ná»™i phải dừng hoạt Ä‘á»™ng?

- Tôi xin nhắc lại, Sở Công thÆ°Æ¡ng chỉ nói hàng trăm cá»­a hàng sẽ phải cải tạo lại cho đủ Ä‘iều kiện chứ không phải dừng. Đất nÆ°á»›c Ä‘ang phát triển nên chúng ta liên tục ra những quy định má»›i, tiêu chuẩn má»›i. Để Ä‘áp ứng các yêu cầu Ä‘ó, thành phố yêu cầu các cÆ¡ sở kinh doanh phải nâng cấp, sá»­a chữa. Doanh nghiệp không thể chủ quan trong việc áp dụng các quy định của Nhà nÆ°á»›c. Chẳng hạn, có cá»­a hàng xăng dầu chỉ có má»™t lối ra vào, không bảo đảm an toàn nên chúng tôi yêu cầu sá»­a chữa. Còn trong quá trình sá»­a chữa, Sở có trách nhiệm liên tục kiểm tra, giám sát chặt chẽ.

- Được biết, Hà Ná»™i Ä‘ã đề xuất cÆ¡ chế đặc thù để tránh việc nhiều cá»­a hàng sẽ phải Ä‘óng cá»­a nếu áp Ä‘úng tiêu chuẩn. Việc này Ä‘ang được triển khai ra sao, thÆ°a ông?

- Vấn đề này liên quan đến rất nhiều bá»™, ngành. Hiện nay, liên ngành cÅ©ng Ä‘ã báo cáo và UBND thành phố Hà Ná»™i cÅ©ng Ä‘ã đề xuất lên Trung Æ°Æ¡ng để xin cÆ¡ chế đặc thù. Theo tiêu chuẩn cÅ©, các cá»­a hàng này vẫn hoạt Ä‘á»™ng bình thường nhÆ°ng khi áp dụng tiêu chuẩn má»›i, trong Ä‘iều kiện của ná»™i thành, có những ná»™i dung phải báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền. CÅ©ng có những tiêu chuẩn rất khó thá»±c hiện nhÆ° diện tích cá»­a hàng phải rá»™ng 300m2. Nếu cá»­a hàng dÆ°á»›i 300m2 mà tiêu chuẩn phòng cháy vẫn tốt thì má»›i cần cÆ¡ chế đặc thù. Hay tiêu chuẩn về chỉ giá»›i đường giao thông, ngày trÆ°á»›c đường sá nhỏ hẹp, giờ được mở rá»™ng nên vỉa hè có khi sát vào cá»­a hàng... Tóm lại, theo tôi các quy định về tiêu chuẩn phải nghiêm túc thá»±c hiện, còn khi triển khai nếu có khó khăn, vÆ°á»›ng mắc, má»›i cần đề xuất đặc thù.

- Xin cảm Æ¡n ông!

Nguồn tin: HNM

Các tin khác