Trang chủ Thị trường xăng dầu Việt Nam

Tập đoàn Dầu khí VN: Năm 2016 đạt doanh thu 452,5 nghìn tỷ đồng

Năm 2016 đánh dấu sự tăng trưởng vượt bậc của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, vượt kế hoạch khai thác dầu khí đề ra từ đầu năm...


Trong năm qua, dưới sự chỉ đạo sâu sát của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, sự hỗ trợ tích cực của các Bộ, ban, ngành, cùng những nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ, công nhân viên (CBCNV), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Đồng thời, cũng thể hiện ý thức đầy đủ về trách nhiệm của Tập đoàn đối với đất nước, với tăng trưởng GDP và nguồn thu ngân sách quốc gia. 


Giàn điểu khiển công nghệ trung tâm mỏ Sư Tử Vàng. Ảnh: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.


Tập đoàn đã tập trung xây dựng và ban hành Chương trình hành động số 629/Ctr-DKVN thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước, Phân công cụ thể trong Ban Lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016…

Với những nỗ lực vượt bậc, Tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị tập trung phương tiện, nhân lực, thực hiện mọi giải pháp để hoàn thành và vượt kế hoạch khai thác dầu khí trong năm 2016.

Cụ thể: Gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 16,66 triệu tấn dầu quy đổi, bằng 100% kế hoạch năm (kế hoạch đề ra là 16-20 triệu tấn dầu quy đổi), có 03 phát hiện dầu khí mới, gồm: Phong Lan Dại - 1X, Cá Tầm 4X và Bạch Hổ - 47, đưa 03 công trình mới vào khai thác (gồm: công trình RC-9 (lô 09-1) đưa vào khai thác từ ngày 06/6/2016 - vượt tiến độ 1 tháng 9 ngày so với kế hoạch đề ra, mỏ Thiên Ưng (đưa vào khai thác ngày 12/9/2016) và Sư tử trắng pha 1 đưa vào khai thác ngày 30/12/2016), khai thác dầu đạt 17,23 triệu tấn, vượt 1,19 triệu tấn (vượt 4,7%) so với kế hoạch năm, hoàn thành kế hoạch cả năm trước 29 ngày (hoàn thành vào ngày 02/12/2016), khai thác khí đạt 10,61 tỷ m3, vượt 1,0 tỷ m3 (vượt 10,4%) so với kế hoạch năm, hoàn thành kế hoạch cả năm trước 32 ngày (hoàn thành vào ngày 29/11/2016), sản xuất điện đạt 21,2 tỷ kWh, vượt 930 triệu kWh (vượt 4,6%) so với kế hoạch năm, hoàn thành kế hoạch cả năm trước 14 ngày (hoàn thành vào ngày 17/12/2016), sản xuất phân đạm đạt 1,62 triệu tấn, vượt 35 nghìn tấn (vượt 2,2%) so với kế hoạch năm, hoàn thành kế hoạch cả năm vào ngày 23/12/2016), sản xuất xăng dầu đạt 6,87 triệu tấn, vượt 1,18 triệu tấn (vượt 21%) so với kế hoạch năm, hoàn thành kế hoạch cả năm trước 1 tháng 26 ngày (hoàn thành vào ngày 04/11/2016).

Ngoài ra, các chỉ tiêu tài chính nộp ngân sách nhà nước của Tập đoàn đạt được trong năm qua tốt hơn nhiều so với yêu cầu đề ra, cụ thể: giá trị sản xuất công nghiệp năm 2016 đạt 490,0 nghìn tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch năm, hoàn thành kế hoạch cả năm trước 32 ngày (hoàn thành vào ngày 29/11/2016) - góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP của đất nước cả năm 2016.

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn năm 2016 đạt 452,5 nghìn tỷ đồng, trong đó doanh thu hợp nhất Tập đoàn đạt 234 nghìn tỷ đồng, Nộp ngân sách nhà nước toàn Tập đoàn năm 2016 đạt 90,2 nghìn tỷ đồng, vượt 10 nghìn tỷ đồng (vượt 12,5%) so với kế hoạch năm.

Đây thực sự là những con số đặc biệt ấn tượng trong bức tranh toàn cảnh ảm đạm của công nghiệp dầu khí toàn cầu. Bên cạnh đó cũng thể hiện sự đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Nguồn tin: Giadinhphapluat

THÔNG BÁO BẢO TRÌ SERVER

Thời gian bảo trì từ 20h30 - 22h.(Lưu ý: Thời gian bảo trì dự kiến sẽ có thể sẽ kéo dài). Trong khoảng thời gian này Quý khách không thể truy cập vào nội dung thông tin trên website của chúng tôi. Quý khách vui lòng truy cập sau.

Close