Trang chủThị trường xăng dầu Việt Nam

Thị trường xăng dầu sắp có sự tham gia của nước ngoài

Dá»± án lọc dầu Nghi SÆ¡n chuẩn bị Ä‘i vào hoạt Ä‘á»™ng. Theo Ä‘ó, thị trường xăng dầu sẽ có sá»± tham gia của cả nÆ°á»›c ngoài, kể cả việc phân phối trong phạm vi sản phẩm của họ.

Trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc há»™i về việc để quá lâu Ä‘á»™c quyền doanh nghiệp, Bá»™ trưởng Công thÆ°Æ¡ng VÅ© Huy Hoàng cho biết: “TrÆ°á»›c Ä‘ây hầu nhÆ° chúng ta chỉ có Petrolimex, xăng dầu Dầu Khí, Xăng dầu Quân Ä‘á»™i. Trong thời gian vừa qua Việt Nam cÅ©ng thá»±c hiện thị trường đối vá»›i phân phối xăng dầu.

Thá»±c hiện nghị định 84 Chính phủ, chúng ta Ä‘ã có 12 đầu mối nhập khẩu xăng dầu và phân phối xăng dầu bao gồm cả tÆ° nhân, về cÆ¡ bản Ä‘ã Ä‘áp ứng được nhu cầu xăng dầu cho nhu cầu sản xuất và đời sống trong nÆ°á»›c.

Độc quyền trong ngành xăng dầu và ngành Ä‘iện có tính lịch sá»­. TrÆ°á»›c Ä‘ây, tất cả các yêu cầu xăng dầu do Tổng công ty xăng dầu đảm nhận, đến nay chúng ta cho phép doanh nghiệp đầu mối khác. NhÆ°ng do vai trò của Tổng công ty xăng dầu và hệ thống phân phối hình thành nhiều năm nay, nên thị phần phân phối của Petrolimex chiếm khoảng 60% - là lá»±c lượng chủ lá»±c trong Ä‘áp ứng nhu cầu xăng dầu cả nÆ°á»›c. Nếu không có tập Ä‘oàn/tổng công ty nhà nÆ°á»›c vì lợi ích đất nÆ°á»›c, chịu lá»—, theo yêu cầu Chính phủ trÆ°á»›c yêu cầu của đời sống nhân dân họ vẫn duy trì hoạt Ä‘á»™ng

Thá»±c hiện Nghị định 84, hiện nay việc Ä‘a dang hóa các hình thức phân phối xăng dầu, thành phần tham gia vào ngành xăng dầu bÆ°á»›c đầu thá»±c hiện.

Tôi tin rằng nếu chúng ta kiên trì thá»±c hiện Nghị Định 84, thị trường xăng dầu được vận hành theo cÆ¡ chế thị trường có sá»± quản lý của nhà nÆ°á»›c.

Trả lời câu hỏi của đại biểu về việc có liên quan đến lợi ích nhóm trong Ä‘iều hành xăng dầu hay không và có sá»± lệch nhau trong Ä‘iều hành giữa hai bá»™ Tài chính – Công thÆ°Æ¡ng không, Bá»™ trưởng VÅ© Huy Hoàng nói: “Việc Ä‘iều hành xăng dầu là trách nhiệm của Chính phủ, đầu mối giao cho liên bá»™ Tài chính – Công thÆ°Æ¡ng. Khi làm tham mÆ°u cho CP, hai bá»™ cố gắng làm hết trách nhiệm. Đại biểu có nói đến việc có sá»± khác nhau giữa hai bá»™. Tôi xin khẳng định không có sá»± khác nhau giữa hai bá»™. Ý kiến chá»— này, chá»— kia là ở những há»™i thảo khoa học. Còn chính thống thì không có sá»± khác biệt nào.

Về lợi ích nhóm, theo tinh thần Nghị định 84, tinh thần Ä‘á»™ng viên, khuyến khích các doanh nghiệp, hiện nay có 12 DN đầu mối xăng dầu nhÆ°ng các đầu mối này không phải thuá»™c 1 bá»™ nào cả… Cho nên không có cÆ¡ sở nói là lợi ích nhóm. Sắp tá»›i, theo quyết định của Chính phủ sẽ triển khai dá»± án lọc dầu Nghi SÆ¡n. Theo Ä‘ó, sẽ có sá»± tham gia của cả nÆ°á»›c ngoài, kể cả việc phân phối trong phạm vi sản phẩm của họ.

Nếu Ä‘úng nhÆ° lời Bá»™ trưởng Công thÆ°Æ¡ng VÅ© Huy Hoàng nói thì Ä‘ây là lần đầu tiên thị trường xăng dầu Việt Nam có sá»± tham gia của doanh nghiệp nÆ°á»›c ngoài.

Nguồn tin: VOV

Các tin khác