Trang chủ Thị trường xăng dầu Việt Nam

Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè sẽ thí điểm xuất hàng bằng thẻ định danh từ quý II/2019

Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè sẽ thí điểm xuất hàng bằng công nghệ thẻ định danh từ Quý II/2019 - là chỉ đạo của Chủ tịch Petrolimex Sài Gòn Nguyễn Văn Cảnh tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019 của Tổng kho. 

Chủ tịch Petrolimex Sài Gòn Nguyễn Văn Cảnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn) Nguyễn Văn Cảnh ghi nhận, biểu dương kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2018 với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo, sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm, đoàn kết của CBCNV-NLĐ Tổng kho. Đồng thời khẳng định “Lập trường, tư tưởng CBCNV - Phong cách làm việc - Đẳng cấp và văn minh thương mại tại Tổng kho đã được nâng lên một tầm cao mới”, tạo được sự đồng thuận, đồng lòng và quyết tâm trong việc hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của toàn thể người lao động Tổng kho.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2018, tổng sản lượng qua kho đạt kỷ lục mới: 5,9 triệu m3/tấn, bằng 102% kế hoạch năm, tăng 6,3% so với năm 2017; tần suất vòng quay bồn tăng, bình quân đạt 8,18 vòng/năm; thời gian lưu tàu tiếp tục giảm so với cùng kỳ; tỷ lệ hao hụt xăng dầu thấp hơn định mức, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đều đạt kế hoạch và vượt so với năm 2017.

Tổng kho triển khai hiệu quả, đồng bộ, quyết liệt các nội dung của đề án kinh doanh kho, đề án cải tiến quy trình, thủ tục trong giao nhận hàng hóa; đề án hiện đại hóa kho cảng xăng dầu; áp dụng có hiệu quả các ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất với lộ trình được xác lập cụ thể với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến sự hài lòng cho khách hàng, đồng thời tiết giảm chi phí, gia tăng năng suất lao động.

Từ 01/04/2018, Tổng kho đưa vào sử dụng đồng bộ chương trình Điều độ phương tiện tự động trên phạm vi toàn Tổng kho; Từ 01/10/2018, chính thức triển khai đo bồn tự động (ATG) trong giao nhận xăng dầu và hạch toán hàng hóa; từ 01/11/2018, ngừng lấy mẫu sau xuất tại phương tiện nhận hàng đường bộ đối với các đơn vị nội bộ ngành để từ 01/01/2019 chính thức không lấy mẫu phương tiện đường bộ cho toàn bộ khách hàng.

Giám đốc Tổng kho Nhà Bè Hồ Văn Hồng chủ trì Hội nghị, báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2018, triển khai mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2019, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công ty Xăng dầu Khu vực II

Năm 2019, Tổng kho đề ra mục tiêu: đảm bảo tuyệt đối an toàn trong mọi mặt hoạt động; phấn đấu sản lượng xuất - nhập qua kho cả năm đạt 6,1 triệu tấn/m3, giảm thời gian lưu tàu từ 10% so với thực hiện năm 2018; khai thác hiệu quả hệ thống đo bồn tự động (ATG); thực hiện tốt công tác bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị, đảm bảo vận hành liên tục, ổn định hệ thống tin học - tự động hóa; xây dựng quy trình, thủ tục xuất hàng đường bộ bằng công nghệ thẻ định danh bảo đảm an toàn, hiệu quả, tiên tiến, hiện đại, văn minh; triển khai chương trình Đặt hàng trực tiếp (SMO); tiếp tục cải tiến các quy trình quy định để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng.

Năm 2019, Chủ tịch Petrolimex Sài Gòn Nguyễn Văn Cảnh yêu cầu Tổng kho triển khai hiệu quả 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: (1) Đảm bảo tuyệt đối an ninh - an toàn mọi mặt hoạt động, tuân thủ nghiêm các yêu cầu của pháp luật, quy chế/quy định của Tập đoàn/Công ty trong tổ chức sản xuất, kinh doanh; (2) Nghiên cứu, triển khai xuất hàng đường bộ tự động bằng công nghệ định danh từ Quý 2/2019, nhập/xuất đường thủy từ Quý 3/2019, để từ 01/01/2020 toàn bộ Tổng kho Nhà Bè xuất hàng đường bộ bằng công nghệ thẻ định danh; Từng bước đầu tư thay thế hệ thống van cơ (điều khiển thủ công bằng tay) sang hệ thống van điều khiển từ xa trong năm 2019 và 2020; (3) Tối ưu hóa việc nhập tàu và chuyển bể; (4) Tối ưu hóa nguồn nhân lực, thiết kế bộ máy tổ chức tinh gọn, tối ưu sản xuất và tổ chức lao động khoa học trong giai đoạn phát triển mới; (5) Kiến nghị và triển khai xuất hàng đêm an toàn, hiệu quả theo quy định của UBND TP. Hồ Chí Minh.

Bầu đại biểu tham dự hội nghị tổng kết năm 2018 và Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019

Nguồn tin: tapchicongthuong.vn

 

Các tin khác