Trang chủ Thị trường xăng dầu Việt Nam

Ước tồn Quỹ BOG tại kỳ điều hành giá 07.8.2018 là 2.240 tỷ đồng

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/PLX/Tập đoàn) điều chỉnh giá bán dầu từ 15 giờ 00 ngày 08.7.2018 - chi tiết xem TCBC đã phát hành. 

Ảnh minh họa

Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 08.7.2018, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Petrolimex là: 2.240 tỷ đồng (Hai nghìn hai trăm bốn mươi tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số.

Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại chuyên mục “Minh bạch xăng dầu” tại website www.petrolimex.com.vn.

Đây là lần thứ tám mươi bảy (87) xăng dầu được điều hành theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03.9.2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu có hiệu lực thi hành từ 01.11.2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định 83.

Nguồn tin: petrolimex.com.vn

Các tin khác