Trang chủThị trường xăng dầu Việt Nam

Xăng dầu bị xiết tạm nhập tái xuất trục lợi ngàn tỷ?

 Kẽ hở quản lý hàng tạm nhập tái xuất trÆ°á»›c Ä‘ây Ä‘ã mang lại lợi nhuận khủng cho các doanh nghiệp nhập khẩu, trong Ä‘ó có doanh nghiệp xăng dầu. Nghị định thay thế Nghị định 12/NĐ-CP Ä‘ã quy định cụ thể hÆ¡n về thời gian lÆ°u hàng, siết chặt quản lý liệu có thể bịt được kẽ hở quản lý hàng tạm nhập tái xuất?


Giảm thời gian lÆ°u hàng
 
Theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP, hàng hóa tạm nhập, tái xuất được lÆ°u lại tại Việt Nam không quá 60 ngày, kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tạm nhập thay vì 120 ngày nhÆ° Nghị định số 12/NĐ-CP trÆ°á»›c kia.
 
Trường hợp cần kéo dài thời hạn, doanh nghiệp có văn bản đề nghị gia hạn gá»­i Chi cục Hải quan nÆ¡i làm thủ tục tạm nhập; thời hạn gia hạn má»—i lần không quá 30 ngày và không quá 02 lần gia hạn cho má»—i lô hàng tạm nhập, tái xuất.
 
Nghị định cÅ©ng nêu rõ quá thời hạn nêu trên, doanh nghiệp phải tái xuất hàng hóa ra khỏi Việt Nam hoặc tiêu hủy. Trường hợp nhập khẩu vào Việt Nam thì doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định về nhập khẩu và thuế.
 
Việc kinh doanh tạm nhập, tái xuất các mặt hàng sau Ä‘ây trở thành loại hình kinh doanh có Ä‘iều kiện do Bá»™ Công ThÆ°Æ¡ng quy định cụ thể: Hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa dá»… gây lây lan mầm bệnh hoặc gây ô nhiá»…m môi trường; hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt theo danh mục do Bá»™ Công ThÆ°Æ¡ng công bố.
 
Thời gian lÆ°u hàng tạm nhập tái xuất sẽ rút ngắn còn 60 ngày thay vì 120 ngày nhÆ° trÆ°á»›c Ä‘ây.
Thời gian lÆ°u hàng tạm nhập tái xuất sẽ rút ngắn còn 60 ngày thay vì 120 ngày nhÆ° trÆ°á»›c Ä‘ây.
 
Hàng hóa tạm nhập, tái xuất phải làm thủ tục hải quan khi nhập khẩu vào Việt Nam và chịu sá»± giám sát của hải quan cho tá»›i khi thá»±c xuất ra khỏi việt Nam.
 
Việc thanh toán tiền hàng theo phÆ°Æ¡ng thức tạm nhập, tái xuất phải tuân thủ các quy định về quản lý ngoại hối và hÆ°á»›ng dẫn của Ngân hàng nhà nÆ°á»›c Việt Nam.
 
Tạm nhập, tái xuất được thá»±c hiện trên cÆ¡ sở hai hợp đồng riêng biệt: Hợp đồng xuất khẩu và hợp đồng nhập khẩu do thÆ°Æ¡ng nhân Việt Nam ký vá»›i thÆ°Æ¡ng nhân nÆ°á»›c ngoài. Hợp đồng xuất khẩu có thể ký trÆ°á»›c hoặc sau hợp đồng nhập khẩu.
 
Giằng co nhau 350 tá»· đồng thuế tạm nhập tái xuất
 
Liên quan đến thuế tạm nhập tái xuất, má»›i Ä‘ây Hiệp há»™i xăng dầu Việt Nam Ä‘ã có văn bản kêu lên Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ vụ truy thu thuế nhập khẩu xăng dầu 350 tá»· đồng đối vá»›i 7 doanh nghiệp xăng dầu.
 
Theo Hiệp há»™i xăng dầu Việt Nam, các doanh nghiệp không trốn thuế. Từ trÆ°á»›c tá»›i nay, việc kê khai ná»™p thuế đều được các doanh nghiệp tuân thủ theo Thông tÆ° 194 của Bá»™ Tài chính, không thay tờ khai hải quan má»›i và ná»™p thuế theo tờ khai ban đầu khi chuyển tiêu thụ ná»™i địa xăng dầu tạm nhập tái xuất.
 
Phía Bá»™ Tài chính lại khẳng định việc truy thu thuế xăng dầu nhÆ° vậy theo Ä‘úng chỉ đạo của Phó Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ VÅ© Văn Ninh.
 
Trong việc kiểm tra sau thông quan này, các doanh nghiệp cÅ©ng Ä‘ã được lợi khi Bá»™ Tài chính không xá»­ lý đối vá»›i các trường hợp Ä‘ã quyết toán tài chính phát sinh từ ngày 31/12/2011 trở về trÆ°á»›c. Quy định này là để tránh việc hồi tố trách nhiệm pháp lý nặng nề hÆ¡n cho doanh nghiệp.
 
TrÆ°á»›c Ä‘ó, theo Tổng cục Hải quan, kẽ hở tạm nhập - tái xuất giúp đầu mối nhập khẩu xăng dầu trục lợi hàng ngàn tá»·. Thuế nhập khẩu xăng dầu thay đổi tá»›i 6 lần trong thời gian 7 tháng đầu năm 2012, từ 0% lên 12%, chỉ cần lách được từ 2 - 6% thuế nhập khẩu, đầu mối nhập khẩu sẽ kiếm được khoảng 1.000 đồng/lít. Số tiền trục lợi nhờ kẽ hở này lá»›n hÆ¡n nhiều so vá»›i tiền ná»™p ngân sách.
 
Cụ thể, khi thuế nhập khẩu xăng dầu tăng lên 10% rồi 12%, số lượng xăng dầu tạm nhập – tái xuất được doanh nghiệp nhập khẩu xin chuyển sang tiêu thụ ná»™i địa tăng Ä‘á»™t biến.
 
Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vá»±c 3 Ä‘ã làm thủ tục cho 2.566 tờ khai XNK xăng dầu vá»›i kim ngạch gần 2 tỉ USD, thu ngân sách được gần 4.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, trong số 372 tờ khai nhập khẩu xăng dầu có 178 tờ khai nhập khẩu theo hình thức tạm nhập – tái xuất. 
 
Các lô hàng xăng dầu tạm nhập – tái xuất được đầu mối nhập khẩu quay sang xin tiêu thụ ná»™i địa đều có số lượng rất lá»›n, lên đến hàng ngàn tấn. Trong số này, đầu mối nhập khẩu xăng dầu đề nghị được chuyển sang tiêu thụ ná»™i địa đến trên 80%. Thậm chí có nhiều lô hàng xin chuyển tiêu thụ ná»™i địa toàn bá»™ khối lượng Ä‘ã tạm nhập về.

Nguồn tin: Baodatviet

Các tin khác