Trang chủThị trường xăng dầu Việt Nam

Xăng dầu "tăng nhanh - giảm chậm" do độ trễ giá!

Thừa nhận khi giá xăng thế giá»›i giảm tÆ°Æ¡ng đối mạnh nhÆ°ng giá trong nÆ°á»›c giảm có mức Ä‘á»™, Bá»™ trưởng VÅ© Huy Hoàng cho biết, liên Bá»™ Công thÆ°Æ¡ng - Tài chính Ä‘ang xem lại cÆ¡ chế vận hành Nghị định 84 để kịp thời sá»­a đổi, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng.

CÅ©ng giống nhÆ° những lần đăng Ä‘àn trÆ°á»›c Ä‘ây của Bá»™ trưởng Bá»™ Công thÆ°Æ¡ng, những câu chất vấn liên quan đến lÄ©nh vá»±c xăng dầu liên tiếp được Ä‘Æ°a ra, mặc dù, việc Ä‘iều hành giá ở mặt hàng này được giao cho cả Bá»™ Tài chính cùng quyết định. 
 
Đại biểu Lê Đắc Lâm (Bình Thuận) cho biết, cá»­ tri rất bức xúc trong việc Ä‘iều hành giá xăng dầu của Bá»™ công thÆ°Æ¡ng trong thời gian vừa qua. Theo Ä‘ó, "việc này có kiến nghị của cá»­ tri nhÆ°ng chÆ°a được trả lời". 
 
Đại biểu Lâm đề nghị Bá»™ trưởng VÅ© Huy Hoàng cần phải giải thích được nguyên nhân khi giá xăng dầu thế giá»›i tăng thì giá xăng dầu trong nÆ°á»›c tăng ngay vá»›i mức tăng cao, nhÆ°ng khi giá xăng dầu thế giá»›i hạ thì trái lại giá xăng dầu trong nÆ°á»›c hạ không kịp thời rất chậm, mức hạ không Ä‘áng kể. 
 
Ý kiến này được sá»± ủng há»™ của đại biểu Nguyá»…n Ngọc PhÆ°Æ¡ng (Quảng Bình). Dẫn phân tích của báo chí và các nhà kinh tế, đại biểu PhÆ°Æ¡ng đặt "dấu hỏi", rằng việc Ä‘iều hành giá hiện này thường có lợi cho các doanh nghiệp hÆ¡n là có lợi cho người tiêu dùng.
 
Biến Ä‘á»™ng giá xăng dầu của thị trường bên ngoài có Ä‘á»™ trá»….
Biến Ä‘á»™ng giá xăng dầu của thị trường bên ngoài có Ä‘á»™ trá»….
 
Đáp lại, Bá»™ trưởng Hoàng tiếp tục tái khẳng định, hiện nay, việc đều hành xăng dầu vẫn Ä‘ang thá»±c hiện theo Nghị định 84: Giá xăng dầu vận hành theo cÆ¡ chế thị trường, có sá»± quản lý của nhà nÆ°á»›c và má»™t trong những quy định là yêu cầu các thÆ°Æ¡ng nhân đầu mối về nhập khẩu xăng dầu khi có biến Ä‘á»™ng giá trên thị trường thế giá»›i, trên cÆ¡ sở mức giá của 30 ngày trÆ°á»›c Ä‘ó phải quyết định việc tăng giá hay giảm giá. Tần suất tăng giá tối thiểu  10 ngày, còn nếu giảm giá thì đối Ä‘a là 10 ngày so vá»›i lần Ä‘iều chỉnh gần nhất.
 
Lý giải vì sao nhất thiết phải lấy giá cÆ¡ sở của 30 ngày trÆ°á»›c Ä‘ó, Bá»™ trưởng cho hay, theo quy định của Chính phủ, các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu phải có dá»± trữ trong lÆ°u thông là 30 ngày cho sản phẩm xăng dầu. 
 
Ông cÅ©ng trần tình, biến Ä‘á»™ng giá của thị trường bên ngoài có Ä‘á»™ trá»…. Phần lá»›n xăng dầu Việt Nam cho đến nay vẫn dá»±a vào nhập khẩu trong bối cảnh công suất nhà máy lọc dầu Dung Quất chỉ Ä‘áp ứng được hÆ¡n 5 triệu tấn trên 16 triệu tấn nhu cầu hàng năm. NhÆ° vậy, 10 triệu tấn nhập khẩu còn lại sẽ có Ä‘á»™ trá»… của giá. Cụ thể, có thể lô hàng đến Việt Nam ngày hôm nay phải được nhập khẩu từ cách Ä‘ó hàng tháng và giá lúc Ä‘ó khác. 
 
Tuy nhiên, "tÆ° lệnh" ngành công thÆ°Æ¡ng vẫn phải thừa nhận má»™t thá»±c tế rằng, hoạt Ä‘á»™ng Ä‘iều hành giá chÆ°a kịp thời đồng thời có hiện tượng giá thế giá»›i giảm tÆ°Æ¡ng đối mạnh mà giá trong nÆ°á»›c giảm có mức Ä‘á»™.
 
Theo cÆ¡ chế vận hành của Nghị định 84, trÆ°á»›c hết, sá»­ dụng quỹ bình ổn giá và công cụ thuế để đảm bảo khi giá xăng dầu tăng quá cao cÅ©ng không ảnh hưởng nhiều đến người tiêu dùng trong nÆ°á»›c. Khi giá thế giá»›i hạ thì trÆ°á»›c hết các doanh nghiệp cÅ©ng phải có trách nhiệm hạ giá để đảm bảo nhu cầu của người dân. 
 
Sau 2 năm vận hành Nghị định 84 ban hành vào tháng 9/2010 vừa làm vừa rút kinh nghiệm, Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ Ä‘ang chỉ đạo Bá»™ tài chính và Bá»™ công thÆ°Æ¡ng nghiêm túc xem xét quá trình vận hành này, nếu thấy có gì bất hợp lý thì phải báo cáo Chính phủ xem xét, bổ sung, sá»­a đổi theo tinh thần giá xăng dầu là thị trường nhÆ°ng có sá»± quản lý của Nhà nÆ°á»›c và đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng. 
 
Hiện nay Liên bá»™ Tài chính - Công thÆ°Æ¡ng Ä‘ang phối hợp và nghiên cứu về quỹ bình ổn giá xăng dầu,về tần suất Ä‘iều chỉnh giá và về trách nhiệm của các thÆ°Æ¡ng nhân đầu mối đối vá»›i vấn đề biến Ä‘á»™ng giá, trách nhiệm nhÆ° thế nào 2 Bá»™ Ä‘ang phối hợp để báo cáo Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ - Bá»™ trưởng VÅ© Huy Hoàng cho hay.
 
Không có cÆ¡ sở về lợi ích nhóm trong Ä‘iều hành xăng dầu
 
Ngoài ra, Ä‘áp lại băn khoăn của đại biểu Lâm, liệu rằng ở Ä‘ây có sá»± tác Ä‘á»™ng của lợi ích nhóm và liên quan đến Ä‘á»™c quyền doanh nghiệp xăng dầu hay không, Bá»™ trưởng Hoàng nhắc lại nguyên tắc, việc Ä‘iều hành xăng, dầu là trách nhiệm chung của Chính phủ, đầu mối giao cho liên Bá»™ công thÆ°Æ¡ng và Tài chính, và "khi tham mÆ°u cho Chính phủ chắc chắn là các bá»™ chúng tôi sẽ cố gắng làm hết trách nhiệm và có sá»± phối hợp chặt chẽ", ông nhấn mạnh. 
 
Ông đồng thời cÅ©ng bác bỏ ý kiến cho rằng vừa qua có sá»± khác nhau giữa 2 Bá»™, "tôi xin được khẳng định lại là không có sá»± khác nhau giữa 2 Bá»™. Còn ý kiến chá»— này, chá»— kia là ý kiến ở các cuá»™c há»™i thảo mang tính khoa học. Ở há»™i thảo thì có quyền phát biểu ý kiến của mình, còn về chính thống mà nói thì không có sá»± khác biệt này" - trích lời Bá»™ trưởng.
 
Ông nhấn mạnh, vá»›i tinh thần Nghị định 84 và tinh thần Ä‘á»™ng viên, khuyến khích các doanh nghiệp, hiện nay thị trường có 12 doanh nghiệp đầu mối về xăng, dầu và đều không thuá»™c má»™t bá»™ nào: có doanh nghiệp ngoài quốc doanh, có doanh nghiệp quân Ä‘á»™i, có doanh nghiệp ở địa phÆ°Æ¡ng, có doanh nghiệp là tập Ä‘oàn Petrolimex Nhà nÆ°á»›c quản lý. 
 
"Cho nên cÅ©ng không có cÆ¡ sở để nói lợi ích của nhóm" - Bá»™ trưởng Hoàng Ä‘inh ninh. Ông nói thêm, sắp tá»›i, theo Quyết định của Chính phủ sẽ triển khai dá»± án lọc dầu ở Nghi SÆ¡n có sá»± tham gia của nhà đầu tÆ° nÆ°á»›c ngoài và kể cả việc phân phối trong phạm vi sản phẩm của họ. "Tôi nghÄ© nếu nói vì lợi ích nhóm thì chắc chÆ°a có đủ cÆ¡ sở khẳng định nhÆ° vậy". 
 
Khép lại phiên thảo luận, Chủ tịch Quốc há»™i Nguyá»…n Sinh Hùng Ä‘Æ°a ra kết luận, "Nếu không làm rõ được về kinh tế thị trường thì không thể bàn tá»›i cÆ¡ cấu và tái cÆ¡ cấu được, nhất là vấn đề giá cả xăng dầu, Ä‘iện, than, giá vật tÆ°, phân bón, v.v... chúng ta phải tiến hành việc Ä‘ó."

Nguồn tin: Dantri

Các tin khác