Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Lịch sử giá bán lẻ

Lịch sử giá bán lẻ xăng dầu

13/02/2023

Thời điểm 15h30 ngày 13/02/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 21/02/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện tại Qu..

12/09/2022

Thời điểm 15 h ngày 12/09/2022 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 21/09/2022. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện tạ..

10/11/2008

Bảng tổng hợp giá bán lẻ xăng từ năm 2005 đến nay: Ngày   Mogas 92 (đồng/lít) ..

Hiển thị 1 đến 3 trong 3 (1 Trang)