Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Giá bán lẻ

Giá bán lẻ xăng dầu

11/07/2024

Thời điểm 15h00 ngày 04/07/2024 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 11/07/2024. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. H..

04/07/2024

Thời điểm 15h00 ngày 27/06/2024 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 04/07/2024. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. H..

27/06/2024

Thời điểm 15h00 ngày 20/06/2024 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 27/06/2024. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. H..

20/06/2024

Thời điểm 15h00 ngày 13/06/2024 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 20/06/2024. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. H..

13/06/2024

Thời điểm 15h00 ngày 06/06/2024 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 13/06/2024. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. H..

06/06/2024

Thời điểm 15h00 ngày 30/05/2024 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 06/06/2024. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. H..

30/05/2024

Thời điểm 15h00 ngày 23/05/2024 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 30/05/2024. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. H..

23/05/2024

Thời điểm 15h00 ngày 15/05/2024 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 23/05/2024. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. H..

16/05/2024

Thời điểm 15h00 ngày 09/05/2024 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 16/05/2024. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. H..

09/05/2024

Thời điểm 15h00 ngày 02/05/2024 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 09/05/2024. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. H..

02/05/2024

Thời điểm 15h00 ngày 25/04/2024 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 02/05/2024. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. H..

25/04/2024

Thời điểm 15h00 ngày 17/04/2024 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 25/04/2024. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. H..

17/04/2024

Thời điểm 15h00 ngày 11/04/2024 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 17/04/2024. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. H..

11/04/2024

Thời điểm 15h00 ngày 04/04/2024 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 11/04/2024. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. H..

04/04/2024

Thời điểm 15h00 ngày 28/03/2024 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 04/04/2024. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. H..

28/03/2024

Thời điểm 15h00 ngày 21/03/2024 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 28/03/2024. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. H..

21/03/2024

Thời điểm 15h00 ngày 14/03/2024 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 21/03/2024. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. H..

14/03/2024

Thời điểm 15h00 ngày 07/03/2024 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 14/03/2024. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. H..

07/03/2024

Thời điểm 15h00 ngày 29/02/2024 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 07/03/2024. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. H..

29/02/2024

Thời điểm 15h00 ngày 22/02/2024 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 29/02/2024. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. H..

22/02/2024

Thời điểm 15h00 ngày 15/02/2024 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 22/02/2024. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. H..

15/02/2024

Thời điểm 15h00 ngày 08/02/2024 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 15/02/2024. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. H..

08/02/2024

Thời điểm 15h00 ngày 01/02/2024 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 08/02/2024. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. H..

01/02/2024

Thời điểm 15h00 ngày 25/01/2024 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 01/02/2024. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. H..

25/01/2024

Thời điểm 15h00 ngày 18/01/2024 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 25/01/2024. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. H..

18/01/2024

Thời điểm 15h00 ngày 11/01/2024 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 18/01/2024. Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu ..

11/01/2024

Thời điểm 15h00 ngày 04/01/2024 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 11/01/2024. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. H..

04/01/2024

Thời điểm 15h00 ngày 28/12/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 04/01/2024. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện t..

28/12/2023

Thời điểm 16h00 ngày 21/12/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 28/12/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện t..

21/12/2023

Thời điểm 15h00 ngày 14/12/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 16h00 ngày 21/12/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện t..

14/12/2023

Thời điểm 15h00 ngày 07/12/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 14/12/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện t..

07/12/2023

Thời điểm 15h00 ngày 30/11/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 07/12/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện t..

30/11/2023

Thời điểm 15h00 ngày 23/11/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 30/11/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện t..

23/11/2023

Thời điểm 15h00 ngày 13/11/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 23/11/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện t..

13/11/2023

Thời điểm 15h00 ngày 01/11/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 13/11/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện t..

01/11/2023

  Thời điểm 15h00 ngày 23/10/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 01/11/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số..

23/10/2023

Thời điểm 15h00 ngày 23/10/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 01/11/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện t..

11/10/2023

Thời điểm 15h00 ngày 11/10/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 23/10/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện t..

02/10/2023

Thời điểm 16h00 ngày 02/10/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 11/10/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện tại Qu..

21/09/2023

Thời điểm 16h00 ngày 21/09/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 02/10/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện tại Qu..

11/09/2023

  Thời điểm 15h00 ngày 11/09/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 21/09/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số..

05/09/2023

Thời điểm 15h00 ngày 05/09/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 11/09/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện t..

21/08/2023

Thời điểm 15h00 ngày 21/08/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 01/09/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện t..

11/08/2023

  Thời điểm 15h00 ngày 11/08/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 21/08/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số..

01/08/2023

Thời điểm 15h00 ngày 01/08/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 11/08/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện t..

21/07/2023

Thời điểm 15h00 ngày 21/07/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 01/08/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện t..

11/07/2023

Thời điểm 15h00 ngày 11/07/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 21/07/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện t..

03/07/2023

Thời điểm 15h00 ngày 03/07/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 11/07/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện t..

21/06/2023

Thời điểm 15h00 ngày 21/06/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 03/07/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện t..

12/06/2023

Thời điểm 15h00 ngày 12/06/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 21/06/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện t..

01/06/2023

Thời điểm 15h00 ngày 01/06/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 12/06/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện t..

22/05/2023

Thời điểm 15h00 ngày 22/05/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 01/06/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện t..

11/05/2023

Thời điểm 15h00 ngày 11/05/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 22/05/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện t..

04/05/2023

  Thời điểm 15h00 ngày 04/05/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 11/05/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số..

21/04/2023

Thời điểm 17h00 ngày 21/04/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 04/05/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện t..

11/04/2023

Thời điểm 15h00 ngày 11/04/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 21/04/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện t..

03/04/2023

Thời điểm 15h00 ngày 03/04/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 11/04/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện t..

21/03/2023

Thời điểm 15h00 ngày 21/03/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 03/04/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện t..

13/03/2023

Thời điểm 15h00 ngày 13/03/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 21/03/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện t..

01/03/2023

  Thời điểm 15h00 ngày 01/03/2023 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 13/03/2023. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số..

Hiển thị 1 đến 60 trong 339 (6 Trang)