Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ 15h ngày 04/07/2024

Thời điểm 15h00 ngày 27/06/2024 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 04/07/2024.

*Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện tại Quí III/2024

  • Nhập từ Asean                Xăng 20% Dầu 0% KO 0% FO 0%
  • Nhập khẩu từ Korea       Xăng 10% Dầu 0% KO 5% FO 0%
  • Mua từ Dung Quất        Xăng 7% Dầu 7%
  • Mua từ Nghi Sơn           Xăng, DO Không dưới 7%
  • Chi phí định mức: Chi phí dành cho hoạt động của đầu mối và đại lý phân phối
  • Lợi nhuận định mức: Lợi nhuận định mức của các đầu mối nhập khẩu
  • Mức trích quỹ BOG: Mức trích cho quỹ bình ổn
  • SDQ: Mức chi sử dụng quỹ bình ổn hiện tại và trước đó

Các khoản mục

ĐV tính

M95

E5

DO 0.05%S

KO

FO 180

Chi phí định mức*

VNĐ/LÍT,Kg

1050

1250

1000

950

544

Lợi nhuận định mức

VNĐ/LÍT,Kg

300

300

300

300

300

 

 

 

 

 

 

 

Thuế BVMT

VNĐ/LÍT,Kg

2000

1900

1000

600

1000

 

Nguồn tin: Xangdau.net

ĐỌC THÊM