Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Bộ Tài Chính

Tổng hợp thông tin bộ tài chính về xăng dầu

17/03/2015

Tải về toàn bộ 450 trang thông tư thuế  ..

25/11/2013

 Ngày 09/10/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 139/2013/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu; nguyên liệu nhập khẩu đ..

04/07/2013

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ..

06/05/2013

 Ngày 26/04/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 47/2013/TT-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đ&at..

23/05/2012

+ Khôi phục lại thuế suất thuế nhập khẩu ở mức độ phù hợp, cụ thể: ·         Xăng khôi phục thêm 2% (từ 2% lên 4%); ·       ..

09/05/2012

Lưu ý: Công văn bị sai một chút ở giá A92 là 23.300 chứ không phải 20.300.Công văn về thuế sẽ update vào ngày mai...

08/03/2012

 Ngày 8/3/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 39 /2012/TT-BTC. Theo đó, điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 quy định tại Biểu th..

19/01/2012

   BỘ TÀI CHÍNH —— Số:        /TB-BTC   CỘNG HO..

21/12/2011

BỘ TÀI CHÍNH -------------------- Số: 152/2011/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---..

14/09/2011

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- ..

29/03/2011

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- ..

07/03/2011

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------..

04/03/2011

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ..

28/01/2010

BỘ TÀI CHÍNH _______ Số: 837/BTC-CST V/v các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xăng, dầu tương ứng với giá mặt hàng xăng, dầu trên thị trường thế..

13/01/2010

BỘ TÀI CHÍNH   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------------ ..

27/08/2009

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- ..

17/08/2009

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- ..

06/06/2009

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- ..

26/05/2009

BỘ TÀI CHÍNH  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- ..

17/04/2009

BỘ TÀI CHÍNH ------------- Số: 73/2009/TT-BTC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ..

30/03/2009

BỘ TÀI CHÍNH --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- ..

24/02/2009

Bấm vào link sau để tải văn bản : Tải văn bản..

10/02/2009

  BỘ TÀI CHÍNH ---------- Số: 24/2009/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc l..

20/01/2009

XUẤT XỨ HÀNG HOÁ            Quy định chung            Tài liệu tham khảo            Xuất ..

20/01/2009

HÀNG KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT        Quy định chung        Tạm nhập tái xuất hàng hoá là: việc thương nhân Việt Nam mua hàng hoá củ..

28/12/2008

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- ..

11/12/2008

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- ..

04/12/2008

DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG THUỘC NHÓM 2710 (Ban hành kèm theo Quyết định số 110/2008/QĐ-BTC ngày 01/12/2008  của Bộ trưởng Bộ Tài chí..

04/12/2008

BỘ TÀI CHÍNH ------------ Số: 110/2008/QĐ-BTC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ..

28/11/2008

DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG THUỘC NHÓM 2710 (Ban hành kèm theo Quyết định số 105 /2008/QĐ-BTC ngày  14 /11/2008  của Bộ trưởngBộ Tài ch&i..

28/11/2008

  BỘ TÀI CHÍNH ------------   Số: 105/2008/QĐ-BTC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI..

28/11/2008

DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG THUỘC NHÓM 2710 (Ban hành kèm theo Quyết định số 99/2008/QĐ-BTC ngày 07/11/2008  của Bộ trưởng Bộ Tài chín..

Hiển thị 1 đến 60 trong 63 (2 Trang)