Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

CHO THUE CAY XANG. TINH HAU GIANG, THI XA NGA BAY

  khong nguoi trong coi can  cho thue cay xang dang hoat dong  ngang45m dai 70m dia chi khu vuc3, thi xa nga bay. Tinh hau giang  nam tren QL1A  trung tam thi xa  nga bay. 6 tru bom dien tu tong suc chua xang dau 85m3. cho thue 1thang 20 trieu cho thue 5 nam.  lien he 0932.999.069 hoang anh

nguyenhoanganh
Người đăng:nguyenhoanganh