Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Báo cáo phân tích thị trường ngày 12/08/2022

Kỹ thuật

Giá dầu thô đã tăng mạnh vào ngày hôm qua để tiếp cận mức điều chỉnh đầu tiên tại 94,50, lưu ý rằng giá đã hoàn thành hình thành mô hình đáy kép có thể dẫn giá phá vỡ mức đã đề cập và đạt được điều chỉnh tăng hơn, nhưng lại đối mặt với các tín hiệu tiêu cực mà có thể buộc giá giảm một lần nữa.

Do đó, chúng tôi sẽ tránh sang một bên cho đến khi giá xác nhận vượt qua một trong các chìa khóa xu hướng tiếp theo được đại diện bởi mốc hỗ trợ 91,45 và kháng cự 94,50, lưu ý rằng việc phá vỡ ngưỡng kháng cự đã đề cập sẽ đẩy giá lên 96,50 tiếp theo là mức 97,60 là mục tiêu tích cực tiếp theo, ngược lại nếu phá vỡ ngưỡng hỗ trợ, giá sẽ tiếp tục xu hướng giảm và hướng tới 89,60.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 91,50 và kháng cự 95.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Phụ thuộc vào các mức đã đề cập ở trên