Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Bản tin video ngày 26-05-22: Giá rút khỏi mức cao sau khi có báo cáo tồn kho EIA | xangdau.net

Giá dầu thô kỳ hạn thứ Tư đã thoái lui từ mức cao trước đó do dữ liệu tồn kho của Mỹ từ EIA không thể lặp lại sự sụt giảm trong tồn kho xăng của Hoa Kỳ mà API báo cáo một ngày trước đó.

ĐỌC THÊM