Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Đơn vị quốc tế của dầu thô; dầu thô và các loại nhiên liệu ở Việt Nam

Thùng dầu: Đơn vị quốc tế sử dụng giao dịch toàn cầu là barrel hay còn gọi là thùng, thể tích của một thùng dầu thô thì bằng 158,97 lít. Từ barrel được sử dụng trong ngôn ngữ tiếng Anh, còn tiếng Pháp thì gọi là barril. 1 tấn dầu thô thì bằng 7 barrel.

Dầu thô là một hỗn hợp phức tạp có nhiều Hydro Carbon khác nhau và một ít hợp chất của Oxygen, Lưu huỳnh và Nitrogen. Thành phần của dầu ? mỗi mỏ đều khác nhau nhưng tựu trung là các Hydro Cacbon họ Alkan (34-69%), các Hydro Carbon họ Napten (7-38%) và một ít Hydro Carbon thơm (12- 47%).

 Dầu thô sau khi qua những công đoạn "tinh luyện" thì cho ra các sản phẩm như dầu oil (GO), dầu diesel (DO), dầu Fuel oil (FO), dầu hôi, dầu bôi trơn, mỡ bôi trơn, sáp, nhựa đường, cốc dầu hỏa, xăng...

 Dầu gas oil (thông thương gọi là dầu ga-dzoan) là phân đoạn của quá trình chưng cất dầu thô được thu hồi ? độ sôi trong khoảng 200-3000C, tỷ trọng 0,85-0,88.

 Từ gas oil ban đầu để chỉ khí sinh ra qua quá trình cracking, dầu này dùng để thắp sáng. Công dụng này ngày nay rất giới hạn.

 Dầu Fuel oil (FO, dầu ma zút): Có hai loại chính: dầu FO nhẹ có độ sôi 200-3000C, tỷ trọng 0,88-0,92.

 Dầu FO nặng có độ sôi lớn hơn 3200C và tỷ trọng 0,92-1,0 hay cao hơn. Độ nhớt của dầu FO rất cao và thay đổi trong phạm vi rộng từ 250-7.000 đơn vị Red-Wood chuẩn, trong khi đó độ nhớt của dầu đo chỉ là 40-70 đơn vị.

 Dầu FO có thể đem chưng cất trong chân không để cho dầu bôi trơn, sáp hay nhựa đường và dầu DO tùy theo loại dầu thô ban đầu.

Dầu hôi: Có tỷ trọng khoảng 0,78-0,83, phạm vi độ sôi 160-2800C, nó là sản phẩm của quá trình chưng cất dầu thô. Ngoài công dụng thắp sáng, người ta còn dùng dầu hôi để chạy máy kéo.

Nguồn tin: Internet/xangdau.net hiệu đính

ĐỌC THÊM