Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 05/09/2016

  Thời điểm 15h ngày 05/09/2016. Xem Công Văn

 

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

(thuế bình quân)

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

16.770

17.100

+700

20%(15.74%)

300

300

300

0

Xăng RON 92 KC

16.070

16.390

+700

20%

(15.74%)

300

300

300

0

Xăng E5

15.830

16.140

+610

20%

(15.74%)

300

0

300

0

Diesel 0,05S

12.380

12.620

+470

7% 

(1.84%)

300

300

0

0

Dầu hỏa(KO)

10.980

11.190

+490

7%

(0)

300

300

0

0

Mazut No2B(3,0S)

9.730

9.920

 

+500

7%

(0.0%)

300

300

0

0

Mazut No2B(3,5S)

9.330

9.510

+500

7%

(0.0%)

300

300

0

0

Mazut No3(380)

9.230

9.410

+500

7%

(0.0%)

300

300

0

0

Nguồn tin:Xangdau.net

 

ĐỌC THÊM