Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 10/02/2021

  

Thời điểm 15h00  ngày 10/02/2021 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 25/02/2021.
*Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện tại Quí III/2020
-Nhập từ Asean                Xăng 20% Dầu 0% KO 0% FO 0%
-Nhập khẩu từ Korea       Xăng 10% Dầu 0% KO 5% FO 0%
-Mua từ Dung Quất        Xăng 7% Dầu 7%
-Mua từ Nghi Sơn           Xăng, DO Không dưới 7%
*Chi phí định mức: Chi phí dành cho hoạt động của đầu mối và đại lý phân phối
*Lợi nhuận định mức: Lợi nhuận định mức của các đầu mối nhập khẩu
*Mức trích quỹ BOG: Mức trích cho quỹ bình ổn
*SDQ: Mức chi sử dụng quỹ bình ổn hiện tại và trước đó
*Giá  đang áp dụng E100  15.158 VND/lit chưa có VAT
 
Các khoản mục
ĐV tính
M95
E5
DO 0.05%S
KO
FO 180
Chi phí định mức*
VNĐ/LÍT,Kg
1050
1250
950
950
600
Lợi nhuận định mức
VNĐ/LÍT,Kg
300
300
300
300
300
Thuế BVMT
VNĐ/LÍT,Kg
4000
3815
2000
1000
2000
 
Nguồn tin: Xangdau.net

ĐỌC THÊM