Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Giá hiện tại trong nước

Giá xăng dầu hiện tại trong nước

15/03/2020

Thời điểm 15h00 h00 ngày 15/03/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 29/03/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được ..

29/02/2020

Thời điểm 15h00 h00 ngày 29/02/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  16503/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được..

14/02/2020

Thời điểm 15h00 h00 ngày 14/02/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  29/02/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được..

30/01/2020

Thời điểm 15h00 h00 ngày 30/01/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  14/02/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được..

15/01/2020

Thời điểm 15h00 h00 ngày 15/01/2020 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  30/01/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được..

31/12/2019

Thời điểm 15h00 h00 ngày 31/12/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  15/01/2020. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được..

16/12/2019

Thời điểm 15h00 h00 ngày 16/12/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  31/12/2019. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được..

30/11/2019

Thời điểm 15h00 h00 ngày 30/11/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  16/12/2019. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được..

15/11/2019

Thời điểm 15h00 h00 ngày 15/11/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  30/11/2019. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được..

31/10/2019

Thời điểm 15h00 h00 ngày 31/10/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  15/11/2019. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được..

16/10/2019

Thời điểm 15h00 h00 ngày 16/10/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  31/10/2019. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được..

01/10/2019

Thời điểm 18h00 h00 ngày 1/10/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  16/10/2019. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được ..

16/09/2019

Thời điểm 15h00 h00 ngày 16/9/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  01/10/2019. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được ..

31/08/2019

Thời điểm 15h00 h00 ngày 31/8/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  16/09/2019. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được ..

16/08/2019

  Thời điểm 15h00 h00 ngày 16/8/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  31/08/2019. *Thuế BQGQ: l&a..

01/08/2019

Thời điểm 15h00 h00 ngày 01/8/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  16/08/2019. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được ..

17/07/2019

  Thời điểm 17h00 h00 ngày 17/7/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  01/08/2019. *Thuế BQGQ: l&a..

02/07/2019

Thời điểm 16h30 h00 ngày 02/7/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  02/07/2019. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được ..

17/06/2019

  Thời điểm 15 h00 ngày 17/06//2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  02/07/2019. *Thuế BQGQ: l&ag..

01/06/2019

  Thời điểm 15 h00 ngày 01/06//2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  17/06/2019. *Thuế BQGQ: l&ag..

17/05/2019

  Thời điểm 15 h00 ngày 17/05//2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  01/06/2019. *Thuế BQGQ: l&ag..

02/05/2019

  Thời điểm 16 h00 ngày 02/05//2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  17/05/2019. *Thuế BQGQ: l&ag..

17/04/2019

Thời điểm 15 h00 ngày 17/04//2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  02/05/2019. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyề..

02/04/2019

Thời điểm 19 h00 ngày 02/04/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 17h00 ngày 17/04/2019. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tí..

18/03/2019

  Thời điểm 20h00 ngày 18/03//2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 02/04/2019. *Thuế BQGQ: là t..

02/03/2019

  Thời điểm 15h00 ngày 02/03//2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 18/03/2019. *Thuế BQGQ: là t..

15/02/2019

Thời điểm 15h00 ngày 15/02//2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 02/03/2019. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tí..

31/01/2019

  Thời điểm 15h00 ngày 31/01/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 15/02/2019. *Thuế BQGQ: là th..

16/01/2019

  Thời điểm 0h ngày 16/01/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 31/01/2019.  *Thuế BQGQ:..

31/12/2018

Thời điểm 0h ngày 01/01/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày xx/01/2019.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền đ..

21/12/2018

  Thời điểm 15h ngày 21/12/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 05/01/2019.  *Thuế BQGQ..

06/12/2018

Thời điểm 15h ngày 06/12/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 21/12/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền ..

21/11/2018

  Thời điểm 15h ngày 21/11/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 06/12/2018.  *Thuế BQGQ..

06/11/2018

Thời điểm 15h ngày 06/11/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 21/11/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền ..

22/10/2018

Thời điểm 15h ngày 22/10/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 06/11/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền ..

06/10/2018

Thời điểm 15h ngày 06/10/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 22/10/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền ..

21/09/2018

Thời điểm 15h ngày 21/09/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 06/20/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền ..

06/09/2018

  Thời điểm 15h ngày 06/09/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 21/09/2018.  *Thuế BQGQ..

23/08/2018

Thời điểm 15h ngày 22/08/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 06/09/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền ..

07/08/2018

Thời điểm 15h ngày 07/08/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 22/08/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền ..

23/07/2018

   Thời điểm 15h ngày 23/07/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 07/08/2018.  *Thuế ..

07/07/2018

Thời điểm 15h ngày 07/07/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 23/07/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được..

22/06/2018

  Thời điểm 15h ngày 22/06/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 07/07/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực ..

07/06/2018

  Thời điểm 15h ngày 07/06/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 22/06/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực ..

23/05/2018

  Thời điểm 15h ngày 23/05/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 07/06/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực ..

08/05/2018

  Thời điểm 15h ngày 08/05/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 23/05/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế..

23/04/2018

  Thời điểm 15h ngày 23/04/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 08/05/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế..

07/04/2018

  Thời điểm 15h ngày 07/04/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 23/04/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế..

23/03/2018

  Thời điểm 15h ngày 23/03/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 07/04/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực ..

08/03/2018

  Thời điểm 15h ngày 08/03/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 23/03/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực ..

21/02/2018

  Thời điểm 15h ngày 21/02/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 08/03/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế..

03/02/2018

  Thời điểm 15h ngày 03/02/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 21/02/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực ..

19/01/2018

Thời điểm 15h ngày 19/01/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 03/02/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế v&agra..

04/01/2018

 Thời điểm 15h ngày 04/01/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 19/01/2018. Xem Công Văn Loại Hàng Gi&aa..

20/12/2017

   Thời điểm 15h ngày 20/12/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 04/01/2018. Xem Công Văn Loại Hàng ..

05/12/2017

  Thời điểm 15h ngày 05/12/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 20/12/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Gi&aa..

20/11/2017

Thời điểm 15h ngày 20/11/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 05/12/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Giá ..

04/11/2017

 Thời điểm 15h ngày 04/11/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 20/11/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Gi&aa..

21/10/2017

   Thời điểm 16h55 ngày 20/10/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 20/10/2017. Xem Công Văn Loại Hàng ..

05/10/2017

 Thời điểm 16h55 ngày 05/10/09/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 20/10/2017. Xem Công Văn Loại Hàng ..

Hiển thị 61 đến 120 trong 255 (5 Trang)