Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Giá hiện tại trong nước

Giá xăng dầu hiện tại trong nước

08/03/2012

 Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16 h ngày 07/03/2012. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm n&..

10/10/2011

  Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 11 h ngày 10/108/2011. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm ..

26/08/2011

 Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 21 h ngày 26/08/2011. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm n&agrav..

30/03/2011

Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 22h ngày 29/03/2011. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. &..

25/02/2011

Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 10h ngày 24/02/2011. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. &..

09/08/2010

Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 19h ngày 09/08/2010. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. &..

29/06/2010

    Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 19h ngày 08/06/2010. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điể..

15/03/2010

Quý vị có thể bấm vào link dưới đây để tính giá cơ sở dựa trên giá Platts thế giới hàng ngày để so sánh với giá bán lẻ hiện hành.nhằm đưa ra các ph..

03/03/2010

    Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 19h ngày 03/03/2010. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điể..

23/02/2010

Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 18h ngày 21/02/2010. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. ..

14/01/2010

Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 18h ngày 14/01/2010. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. ..

15/12/2009

  Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15h30 ngày 15/12/2009.Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm n&agr..

19/11/2009

  Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 0h ngày 24/10/2009.Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm nà..

23/10/2009

  Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 0h ngày 24/10/2009.Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm nà..

30/09/2009

  Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 0h ngày 01/10/2009.Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm nà..

29/08/2009

Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 0h ngày 30/08/2009.Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. ..

08/08/2009

Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 0h ngày 09/08/2009.Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. ..

30/06/2009

Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ ngày 01/07/2009.Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. ..

10/06/2009

Giá bán lẻ trong nước (VND/lít) Loại Hàng Giá hiện tại Mức tăng/giảm Xăng RON 95 KC ..

08/05/2009

          Giá bán lẻ trong nước (VND/lít)   Loại Hàng Giá hiện tại Mức tăng/giảm ..

11/04/2009

          Giá bán lẻ trong nước (VND/lít)   Xăng RON 95 KC 12.500 ..

03/04/2009

          Giá bán lẻ trong nước (VND/lít)   Xăng RON 95 KC 12.000 ..

23/03/2009

        Giá bán lẻ trong nước (VND/lít)   Xăng RON 95 KC 11.500 ..

11/02/2009

Mặt hàng Đvt Đơn giá Xăng 92 Đ/l ..

10/02/2009

Giá bán lẻ áp dụng từ 0h ngày 09/02/2009   Giá bán lẻ trong nước (VNĐ/lít) Mặt hà..

24/12/2008

Giá bán lẻ áp dụng từ 12h ngày 24/12/2008   Giá bán lẻ trong nước (VNĐ/lít) Mặt h&agrav..

12/12/2008

Giá bán lẻ áp dụng từ 0h ngày 11/12/2008   Giá bán lẻ trong nước (VNĐ/lít) Mặt hà..

17/11/2008

Giá bán lẻ áp dụng từ 0h ngày 02/12/2008   Giá bán lẻ trong nước (VNĐ/lít) Mặt hà..

10/11/2008

Bảng giá bán lẻ xăng dầu mới áp dụng từ ngày 8/11:   Chủng loại Giá bán hiện tại(đồng/lít) ..

01/01/1970

 Thời điểm 16h30 ngày 05/10/2016. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) ..

01/01/1970

  Thời điểm 16h30 ngày 20/10/2016. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) ..

01/01/1970

  Thời điểm 15h30 ngày 19/08/2016. Xem Công Văn( thay đổi cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt) Loại Hàng ..

01/01/1970

 Thời điểm 15h ngày 20/09/2016. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) ..

01/01/1970

 Thời điểm 15h ngày 20/07/2016. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) ..

01/01/1970

 Thời điểm 15h ngày 04/06/2016. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) ..

01/01/1970

  Thời điểm 15h ngày 05/09/2016. Xem Công Văn   Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) ..

01/01/1970

  Thời điểm 15h ngày 05/07/2016. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) ..

01/01/1970

  Thời điểm 15h00 ngày 04/11/2016. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) ..

01/01/1970

  Thời điểm 15h ngày 04/08/2016. Xem Công Văn  Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) ..

Hiển thị 241 đến 279 trong 279 (5 Trang)