Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Giá hiện tại trong nước

Giá xăng dầu hiện tại trong nước

10/02/2009

Giá bán lẻ áp dụng từ 0h ngày 09/02/2009   Giá bán lẻ trong nước (VNĐ/lít) Mặt hà..

24/12/2008

Giá bán lẻ áp dụng từ 12h ngày 24/12/2008   Giá bán lẻ trong nước (VNĐ/lít) Mặt h&agrav..

12/12/2008

Giá bán lẻ áp dụng từ 0h ngày 11/12/2008   Giá bán lẻ trong nước (VNĐ/lít) Mặt hà..

17/11/2008

Giá bán lẻ áp dụng từ 0h ngày 02/12/2008   Giá bán lẻ trong nước (VNĐ/lít) Mặt hà..

10/11/2008

Bảng giá bán lẻ xăng dầu mới áp dụng từ ngày 8/11:   Chủng loại Giá bán hiện tại(đồng/lít) ..

01/01/1970

 Thời điểm 16h30 ngày 05/10/2016. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) ..

01/01/1970

  Thời điểm 16h30 ngày 20/10/2016. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) ..

01/01/1970

  Thời điểm 15h30 ngày 19/08/2016. Xem Công Văn( thay đổi cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt) Loại Hàng ..

01/01/1970

 Thời điểm 15h ngày 20/09/2016. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) ..

01/01/1970

 Thời điểm 15h ngày 20/07/2016. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) ..

01/01/1970

 Thời điểm 15h ngày 04/06/2016. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) ..

01/01/1970

  Thời điểm 15h ngày 05/09/2016. Xem Công Văn   Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) ..

01/01/1970

  Thời điểm 15h ngày 05/07/2016. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) ..

01/01/1970

  Thời điểm 15h00 ngày 04/11/2016. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) ..

01/01/1970

  Thời điểm 15h ngày 04/08/2016. Xem Công Văn  Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) ..

Hiển thị 241 đến 255 trong 255 (5 Trang)