Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 18h ngày 23/10/2014

Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể chênh lệch một chút về mức tăng.Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo giá của PetrolimexThời điểm 18h 00 ngày 23/10/2014

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mức tăng/giảm

Thuế hiện tại

LNDM

TQ

SDQ

Xăng RON 95 KC

22.940

 23.390

-550

18%

300

300

0

Xăng RON 92 KC

22.340

 22.780

-550

18%

300

300

0

Xăng E5

22.340

 22.780

 -550

 18%

300 

300

 

Diesel 0,05S

19.760

 20.150

-480

14%

300

300

0

Diesel 0,25S

19.710

 20.100

-480

14­%

300

300

0

Dầu hỏa(KO)

20.060

 20.460

-440

16%

300

300

0

Mazut No2B(3,0S)

16.940

 17.270

-560

15%

300

300

0

Mazut No2B(3,5S)

16.570

 16.900

-560

15%

300

300

0

Mazut No3(380)

16.470

 16.790

-560

15%

300

300

0

 

-Giá bán lẻ: Xăng giảm 550 đồng, DO giảm 480 đồng, Dầu hỏa giảm 440 đồng, FO  giảm 560 đồng

-Khôi phục mức trích quỹ từ 100 đồng.lên 300 đồng

Nguồn tin:Xangdau.net

 

ĐỌC THÊM