Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Giá hiện tại trong nước

Giá xăng dầu hiện tại trong nước

20/09/2017

Thời điểm 15h00 ngày 20/09/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 20/09/2017. Xem Công Văn Loại Hàng ..

05/09/2017

Thời điểm 15h00 ngày 05/09/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 20/09/2017. Xem Công Văn Loại Hàng ..

19/08/2017

   Thời điểm 15h00 ngày 19/08/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 04/09/2017. Xem Công Văn Loại Hàng ..

04/08/2017

Thời điểm 15h00 ngày 04/08/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 19/08/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Gi..

20/07/2017

 Thời điểm 15h00 ngày 20/07/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 04/08/2017. Xem Công Văn Loại Hàng ..

06/07/2017

Thời điểm 17h00 ngày 05/07/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 20/07/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Gi..

20/06/2017

 Thời điểm 15h00 ngày 20/06/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 05/07/2017. Xem Công Văn Loại Hàng ..

05/06/2017

 Thời điểm 15h00 ngày 05/06/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 20/06/2017. Xem Công Văn Loại Hàng ..

20/05/2017

 Thời điểm 15h00 ngày 20/05/2017có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h ngày 05/06/2017. Xem Công Văn Loại Hàng ..

05/05/2017

 Thời điểm 15h00 ngày 05/05/2017có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h ngày 20/05/2017. Xem Công Văn Loại Hàng ..

20/04/2017

 Thời điểm 15h00 ngày 20/04/2017có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h ngày 05/05/2017. Xem Công Văn Loại Hàng ..

05/04/2017

 Thời điểm 15h00 ngày 05/04/2017có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h ngày 20/04/2017. Xem Công Văn Loại Hàng ..

21/03/2017

  Thời điểm 15h00 ngày 21/03/2017có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 05/04/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Giá..

06/03/2017

 Thời điểm 15h00 ngày 6/03/2017có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 21/03/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện ..

18/02/2017

 Thời điểm 15h00 ngày 18/02/2017có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 06/03/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện..

03/02/2017

 Thời điểm 16h00 ngày 03/02/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) ..

19/01/2017

 Thời điểm 15h00 ngày 19/01/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) ..

04/01/2017

 Thời điểm 16h00 ngày 04/01/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) ..

20/12/2016

  Thời điểm 15h00 ngày 20/12/2016. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) ..

06/12/2016

 Thời điểm 19h00 ngày 05/12/2016. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) ..

19/11/2016

 Thời điểm 15h00 ngày 19/11/2016. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) ..

04/06/2016

Thời điểm 15h ngày 04/06/2016. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) ..

24/05/2016

 Thời điểm 15h ngày 20/05/2016. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) ..

09/05/2016

 Thời điểm 15h ngày 05/05/2016. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) ..

21/04/2016

 Thời điểm 16h ngày 20/04/2016. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) ..

07/04/2016

Thời điểm 17h ngày 05/04/2016. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) ..

22/03/2016

 Thời điểm 15h ngày 21/03/2016. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) ..

08/03/2016

 Thời điểm 15h ngày 04/03/2016. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) ..

22/02/2016

Thời điểm 15h ngày 18/02/2016. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) ..

16/02/2016

 Thời điểm 15h ngày 03/02/2016. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) ..

20/01/2016

 Thời điểm 15h ngày 19/01/2016. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) ..

06/01/2016

 Thời điểm 15h ngày 04/01/2016. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) ..

21/12/2015

     Thời điểm 15h ngày 18/12/2015. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) ..

07/12/2015

  Thời điểm 15h ngày 03/12/2015. Xem công văn  Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) ..

20/11/2015

 Thời điểm 15h ngày 18/11/2015. Xem công văn  Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) ..

22/09/2015

 Thời điểm 15h ngày 18/09/2015.  Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Gi&a..

21/08/2015

 Thời điểm 15h ngày 19/08/2015.  Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Gi&aac..

06/08/2015

  Thời điểm 15h ngày 04/08/2015.  Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) ..

06/07/2015

     Do dữ liệu bị mất trong quá trình bảo trị server. Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo giá của Petrolimex. Thời điểm 15h ngày 13/04/2015 ..

30/03/2015

   Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo giá của Petrolimex. Thời điểm 15h ngày 26/03/2015 Loại Hàng ..

12/03/2015

  Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo giá của Petrolimex. Thời điểm 15h ngày 11/03/2015 Loại Hàng ..

02/03/2015

 Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo giá của Petrolimex. Thời điểm 15h ngày 24/02/2015 Loại Hàng Gi&a..

09/02/2015

    Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể chênh lệch một chút về mức tăng.Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo&n..

22/01/2015

 Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể chênh lệch một chút về mức tăng.Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo giá của Petrolimex. Thời điểm 16h..

07/01/2015

 Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể chênh lệch một chút về mức tăng.Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo giá của Petrolimex. Thời điểm 16h30 ng&ag..

23/12/2014

 Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể chênh lệch một chút về mức tăng.Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo giá của Petrolimex. Thời điểm 15h ng&agra..

08/12/2014

Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể chênh lệch một chút về mức tăng.Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo giá của Petrolimex. Thời điểm 13h ngày 0..

24/11/2014

Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể chênh lệch một chút về mức tăng.Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo giá của Petrolimex. Thời điểm 11h 00 ngà..

07/11/2014

   Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể chênh lệch một chút về mức tăng.Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo giá của Petrolimex. Thời điểm 11h..

24/10/2014

Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể chênh lệch một chút về mức tăng.Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo giá của Petrolimex. Thời điểm 18h 00 ngày 23/..

13/10/2014

 Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể chênh lệch một chút về mức tăng.Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo giá của Petrolimex. Thời điểm 12h 00 ngà..

01/10/2014

Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể chênh lệch một chút về mức tăng.Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo giá của Petrolimex. Thời điểm 15h 00 ngày 30/..

22/09/2014

 Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể chênh lệch một chút về mức tăng.Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo giá của Petrolimex. Thời điểm 15h 00 ngà..

10/09/2014

Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể chênh lệch một chút về mức tăng.Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo giá của Petrolimex. Thời điểm 18h 00 ngày 09/..

29/08/2014

 Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể chênh lệch một chút về mức tăng.Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo giá của Petrolimex. Thời điểm 12h 00 ngà..

19/08/2014

   Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể chênh lệch một chút về mức tăng.Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo giá của Petrolimex. Thời điểm 15h 00 n..

08/08/2014

Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể chênh lệch một chút về mức tăng.Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo giá của Petrolimex. Thời điểm 16h 00 ngày 07/..

29/07/2014

 Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể chênh lệch một chút về mức tăng.Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo giá của Petrolimex. Thời điểm 14h 00 ngà..

21/07/2014

   Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể chênh lệch một chút về mức tăng.Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo giá của Petrolimex. Thời điểm 17h 00 n..

08/07/2014

Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể chênh lệch một chút về mức tăng.Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo giá của Petrolimex. Thời điểm 20h 00 ngày 07/07/2014 ..

Hiển thị 121 đến 180 trong 255 (5 Trang)