Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 20/05/2016

 Thời điểm 15h ngày 20/05/2016. Xem Công Văn

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

16.520

16.850 

+240

20%(18.4%)

300

300

639

639

Xăng RON 92 KC

15.820

 16.130

+240

20%

(18.4%)

300

300

639

639

Xăng E5

15.310

 15.610

+240

20%

(18.4%))

300

0

672

672

Diesel 0,05S

11.300

11.520 

+280

7% 

(2.5%))

300

300

846

846

Dầu hỏa(KO)

9.640

9.830 

+190

7%

(0)

300

300

1029

1029

Mazut No2B(3,0S)

8.550

8.720 

+290

7%

(0.1%)

300

300

323

323

Mazut No2B(3,5S)

8.150

 8.310

+290

7%

(0.1%)

300

300

323

323

Mazut No3(380)

8.050

8.210 

+290

7%

(0.1%)

300

300

323

323

Nguồn tin:Xangdau.net

 

ĐỌC THÊM