Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 20/07/2017

 Thời điểm 15h00 ngày 20/07/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 04/08/2017. Xem Công Văn

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

(thuế bình quân)

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

17.120

 17.460

+360

20%(9,31%)

300

300

0

0

Xăng RON 92 KC

16.420

 16.740

+360

20%

(9,31%)

300

300

0

0

Xăng E5

16.250

 16.570

+340

20%

(9,31%)

300

0

0

0

Diesel 0,05S

13.320

 13.580

+370

7% 

(2,57%)

300

300

0

0

Dầu hỏa(KO)

11.930

 12.160

+270

7%

(3,49%)

300

300

0

0

Mazut No2B(3,0S)

10.980

 11.190

+60

7%

(4.54%)

300

300

0

0

Mazut No2B(3,5S)

10.830

 11.040

+60

7%

(4.54%)

300

300

0

0

Mazut No3(380)

10.730

 10.940

+60

7%

(4.54%)

300

300

0

0

    Nguồn tin:Xangdau.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỌC THÊM