Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 20/06/2017

 Thời điểm 15h00 ngày 20/06/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 05/07/2017. Xem Công Văn

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

(thuế bình quân)

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

17.200

 17.540

-860

20%(10.21%)

300

300

0

0

Xăng RON 92 KC

16.500

 16.830

-860

20%

(10.21%)

300

300

0

0

Xăng E5

16.340

 16.66

-810

20%

(10.21%)

300

0

0

0

Diesel 0,05S

12.830

13.080 

+650

7% 

(1.18%)

300

300

0

0

Dầu hỏa(KO)

11.380

11.600

-730

7%

(0.07%)

300

300

0

0

Mazut No2B(3,0S)

10.810

 11.020

-370

7%

(2.66%)

300

300

0

0

Mazut No2B(3,5S)

10.660

10.870 

-370

7%

(2.66%)

300

300

0

0

Mazut No3(380)

10.650

 10.770

-370

7%

(2.66%)

300

300

0

0

Nguồn tin:Xangdau.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỌC THÊM