Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Cơ chế điều hành giá xăng tự động theo tuần

 Nghị định 84 Ä‘ã ra đời Ä‘ánh dấu má»™t bÆ°á»›c tiến trong quá trình Ä‘iều hành giá xăng dầu trong nÆ°á»›c.Tuy nhiên , trong những năm gần Ä‘ây, do diá»…n biến quá nhanh của thị trường xăng dầu thế giá»›i, nÆ¡i mà Việt Nam phải nhập khẩu 70% lượng xăng dầu má»—i năm, Ä‘ã không còn phù hợp.

Trong phạm vi bài viết này, Xangdau.net xin chỉ đề cập đến cÆ¡ chế Ä‘iều hành giá xăng dầu.Vá»›i cÆ¡ chế được đề nghị trong 84 và qua thá»±c tế Ä‘iều hành cÅ©ng Ä‘ã có nhiều bất cập do không  theo sát được diá»…n biá»…n của thị trường quốc tế.Điều này cÅ©ng Ä‘ã có rất nhiều báo chí, chuyên gia phân tích.Việc Ä‘Æ°a ra má»™t cÆ¡ chế má»›i , phù hợp hÆ¡n, theo sát hÆ¡n và giúp người kinh doanh xăng dầu, cÅ©ng nhÆ° người dân chủ Ä‘á»™ng hÆ¡n trong việc kinh doanh, sá»­ dụng xăng dầu  là Ä‘iều cần thiết.Ngày 30/9 các bá»™ liên ngành, hiệp há»™i xăng dầu cÅ©ng Ä‘ã Ä‘Æ°a ra má»™t số phÆ°Æ¡ng án Ä‘iều hành giá xăng dầu trong nÆ°á»›c.Tuy nhiên, đến nay vẫn chÆ°a chính thức công bố.

Xangdau.net vá»›i kinh nghiệm  5 năm trong việc cung cấp các thông tin dá»± báo diá»…n biến ngành xăng dầu, xin Ä‘Æ°a ra má»™t phÆ°Æ¡ng án Ä‘iều chỉnh xăng dầu tá»± Ä‘á»™ng, tạm gọi là CÆ¡ chế Ä‘iều hành xăng dầu tá»± Ä‘á»™ng nhÆ° sau.:

A. Điều chỉnh tăng/giảm giá bán lẻ xăng dầu

a) Trường hợp các yếu tố cấu thành biến Ä‘á»™ng làm cho giá cÆ¡ sở tăng/giảm trong khoảng ≤ 1,5%) so vá»›i giá bán lẻ hiện hành sẽ không Ä‘iều chỉnh tăng hay giảm giá xăng dầu

b) Trường hợp các yếu tố cấu thành biến Ä‘á»™ng làm cho giá cÆ¡ sở của mặt hàng nào tăng/giảm trong khoảng (1,5-4%) so vá»›i giá bán lẻ hiện hành, giá bán lẻ sẽ được tá»± Ä‘á»™ng tăng, giảm giá Ä‘úng bằng số lá»—, lời của mặt hàng Ä‘ó.

c ) Trường hợp các yếu tố cấu thành biến Ä‘á»™ng làm cho giá cÆ¡ sở tăng/giảm> 4% so vá»›i giá bán lẻ hiện hành, cÆ¡ quan quản lý nhà nÆ°á»›c có thẩm quyền sẽ tiến hành các biện pháp khác

B.Các yếu tố khác:

-Giá Ä‘iều chỉnh được lấy từ trung bình giá của tuần trÆ°á»›c Ä‘ó từ thứ 2 đến thứ 6.

-Thời gian thá»±c hiện Ä‘iều chỉnh giá vào 0h00 thứ 2 hàng tuần.

-Giá được công bố rá»™ng rãi trên website xangdau.net và xangdau.net sẽ thá»±c hiện việc tính giá trung bình.

-Theo cÆ¡ chế này: Các loại thuế sẽ giữ nguyên, hoặc tăng theo sá»± chỉ đạo của nhà nÆ°á»›c.Các loại phí… sẽ giữ nguyên

-Bỏ quỹ bình ổn xăng dầu.

Xangdau .net Ä‘Æ°a ra bảng số liệu thá»±c tế dá»±a trên số liệu từ lần tăng giá cuối cùng vào ngày 22/08/2013 tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng vá»›i tuần 34/2013 ở các bảng sau.Các số liệu Ä‘Æ°a trong bài hoàn toàn dá»±a trên giá thá»±c tế Platts hàng ngày từ 22/08 đến nay.

Bảng 1

Bảng 1:Nhìn vào bảng 1 sẽ có số liệu từ tuần 34 đến tuần 47 (18-22/11/2013) trong 14 tuần này đối vá»›i xăng M92 sẽ có 3 lần tăng giá và 3 lần giảm giá và 8 tuần không tăng giảm, đối vá»›i dầu DO có 1 tuần giảm giá và 1 tuần tăng giá, còn lại là không Ä‘iều chỉnh

Bảng 2

Bảng 3

Nhìn vào bảng 2, cho thấy  giá tá»± Ä‘á»™ng Ä‘iều chỉnh gần nhÆ° theo rất sát diá»…n biá»…n của giá Platts và khi nhìn vào bảng 3 là bảng giá dầu thô thế giá»›i từ 22/08( từ vạch đỏ trở Ä‘i) cÅ©ng sẽ thấy được sá»± linh hoạt trong việc áp dụng cÆ¡ chế Ä‘iều hành tá»± Ä‘á»™ng giá xăng dầu.Các đồ thị đều cho thấy sá»± nhất quán trong việc tăng giảm giá dá»±a trên giá thế giá»›i.

Theo kinh nghiệm của Xangdau.net thì rất ít trường hợp giá thành phẩm Singapore trung bình tuần vượt quá 4%, vì vậy, mức Ä‘á»™ tăng giảm trong tuần sẽ hoàn toàn không gây sốc cho nên kinh tế, và người dân.Trường hợp vượt quá 4% nhà nÆ°á»›c sẽ có biện pháp Ä‘iều chỉnh kịp thời để không để xẩy ra các trường hợp Ä‘á»™t biến.

Dá»±a vào cÆ¡ chế Ä‘iều hành giá xăng dầu tá»± Ä‘á»™ng này, các doanh nghiệp cÅ©ng nhÆ° người dân hoàn toàn có thể dá»± báo được giá xăng dầu trong thời gian tuần tá»›i, tháng tá»›i sẽ tăng hay giảm, chủ Ä‘á»™ng trong việc kinh doanh.Nhà nÆ°á»›c cÅ©ng có thể thu được các khoản thuế, phí được ấn định trÆ°á»›c cÅ©ng nhÆ° minh bạch trong cách Ä‘iều hành vì cÆ¡ chế hoàn toàn tá»± Ä‘á»™ng tăng/giảm.

P/S: Kính mời các Ä‘á»™c giả, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cho thêm ý kiến để cÆ¡ chế hoàn thiện hÆ¡n.Cảm Æ¡n

Nguồn tin:Xangdau.net

 

 

 

 

ĐỌC THÊM