Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 01/08/2019

Thời điểm 15h00 h00 ngày 01/8/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  16/08/2019.

*Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện tại Quí III/2019

-Nhập từ Asean                Xăng 20% Dầu 0% KO 0% FO 0%

-Nhập khẩu từ Korea       Xăng 10% Dầu 0% KO 5% FO 0%

-Mua từ Dung Quất        Xăng 7% Dầu 7%

-Mua từ Nghi Sơn           Xăng, DO Không dưới 7%

*Chi phí định mức: Chi phí dành cho hoạt động của đầu mối và đại lý phân phối

*Lợi nhuận định mức: Lợi nhuận định mức của các đầu mối nhập khẩu

*Mức trích quỹ BOG: Mức trích cho quỹ bình ổn

*SDQ: Mức chi sử dụng quỹ bình ổn hiện tại và trước đó

*Giá  đang áp dụng E100  14.791 VND/lit chưa có VAT

  

Các khoản mục

ĐV tính

M95

E5

DO 0.05%S

KO

FO 180

Chi phí định mức*

VNĐ/LÍT,Kg

1050

1250

950

950

600

Lợi nhuận định mức

VNĐ/LÍT,Kg

300

300

300

300

300

Mức trích quỹ BOG

VNĐ/LÍT,Kg

500

100

500

500

500

Thuế BVMT

VNĐ/LÍT,Kg

4000

3815

2000

1000

2000

 

Thay đổi

hôm nay 

ngày 01/08/2019

như sau

 

Thực hiên lúc

CV5531

17/07/2019

01/08/2019

 

 

15h00

 

GBL cũ(V1)

GBL mới( V1)

Thay đổi

(- là giảm)

GBL mới( V2)

RON 95 -IV

       21,380  

             21,060  

 

 

         21,480  

RON 95-III

       21,230  

             20,910  

 Giảm

-320

         21,320  

E5 RON 92

       20,270  

             19,900  

 Giảm

-370

         20,290  

DO 0,001S-V

       17,290  

             17,320  

 

 

         17,660  

DO 0,05S-II

       16,990  

             17,020  

 tăng

30

         17,360  

Dầu hỏa(KO)

       15,950  

             15,960  

 tăng

10

         16,270  

FO No2B(3,0S)

       16,130  

             16,070  

 

 

         16,390  

FO No2B(3,5S)

       15,980  

             15,920  

 Giảm

-60

         16,230  

FO No3(380)

       15,880  

             15,820  

 

 

         16,130  

 

 

 

 

 

 

 

SDQ mới

SDQ cũ

SDQ cũ

BQGQ

BVMT

RON 95 -IV

 

 

 

 

 

RON 95-III

0

500

0

10%

           4,000  

E5 RON 92

0

100

0

 

           3,800  

DO 0,001S-V

 

 

 

 

 

DO 0,05S-II

0

500

0

0.46%

           2,000  

Dầu hỏa(KO)

0

500

0

0.10%

           1,000  

 

 

 

 

 

 

FO No2B(3,5S)

0

500

0

3.70%

           2,000  

 

 

 

 

 

 

Có 1 vài thông tin liên quan chúng tôi sẽ cập nhật sau.

 

 

Nguồn tin: Xangdau.net

ĐỌC THÊM