Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Mỹ dẫn đầu thế giới về trữ lượng dầu mỏ

    Mỹ vừa vượt qua Nga và Saudi Arabia để trở thành quốc gia có trữ lượng dầu mỏ nhiều nhất thế giá»›i, theo Æ°á»›c tính của Rystad Energy.

Theo nghiên cứu má»›i nhất của Rystad Energy, dá»± trữ dầu mỏ của Mỹ Ä‘ã lần đầu tiên vượt Nga và Saudi Arabia - hai nÆ°á»›c xuất khẩu dầu lá»›n nhất thế giá»›i.


Mỹ dẫn đầu thế giới về trữ lượng dầu mỏ


Rystad Energy Æ°á»›c tính, trữ lượng dầu mỏ của Mỹ ở các mỏ Ä‘ang khai thác và chÆ°a khai thác có giá trị lên đến 264 tá»· thùng. Con số này lá»›n hÆ¡n trữ lượng 256 tá»· thùng của Nga và 212 tá»· thùng của Saudi Arabia.

HÆ¡n má»™t ná»­a trữ lượng dầu của Mỹ là dầu Ä‘á phiến, trong Ä‘ó riêng bang Texas có trữ lượng hÆ¡n 60 tá»· thùng dầu Ä‘á phiến.

Hãng nghiên cữu Rystad Energy Ä‘ã tiến hành khảo sát 60.000 mỏ dầu trên toàn thế giá»›i trong ba năm. Kết quả cho thấy, dá»± trữ dầu mỏ toàn cầu đạt 2.100 tá»· thùng. Con số này gấp 70 lần mức sản xuất dầu hiện nay là 30 tá»· thùng/năm.


Dá»± trữ dầu mỏ toàn cầu đạt 2.100 tá»· thùng


Các quốc gia OPEC, đứng đầu là Saudi Arabia, Ä‘ã đồng ý để cho giá dầu giảm mạnh trong hai năm qua, nhằm duy trì thị phần dài hạn trÆ°á»›c sá»± cạnh tranh của các nÆ°á»›c sản xuất dầu chi phí cao khác.
Mặc dù việc khai thác dầu Ä‘á phiến của Mỹ Ä‘ã trở nên khả thi hÆ¡n về kinh tế - chi phí sản xuất Ä‘ã giảm gấp Ä‘ôi xuống 40 USD/thùng trong hai năm qua, Saudi Arabia và các nÆ°á»›c Trung Đông khác vẫn Ä‘ang bÆ¡m dầu vá»›i giá thấp hÆ¡n 10 USD/thùng.

CÆ¡n sốt dầu Ä‘á phiến ở Mỹ chính là nguyên nhân gây ra sá»± sụp đổ gần Ä‘ây của giá dầu, kéo giá dầu Brent từ mức đỉnh 115 USD/thùng vào giữa năm 2014 xuống dÆ°á»›i 30 USD/thùng vào đầu năm nay./.

Nguồn tin: Vov

ĐỌC THÊM