Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Thông tin chung

Thông tin chung giá bán lẻ, giá quốc tế

29/06/2010

    Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 19h ngày 08/06/2010. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điể..

25/03/2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- ..

15/03/2010

Quý vị có thể bấm vào link dưới đây để tính giá cơ sở dựa trên giá Platts thế giới hàng ngày để so sánh với giá bán lẻ hiện hành.nhằm đưa ra các ph..

03/03/2010

    Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 19h ngày 03/03/2010. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điể..

23/02/2010

Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 18h ngày 21/02/2010. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. ..

28/01/2010

BỘ TÀI CHÍNH _______ Số: 837/BTC-CST V/v các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xăng, dầu tương ứng với giá mặt hàng xăng, dầu trên thị trường thế..

14/01/2010

Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 18h ngày 14/01/2010. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. ..

13/01/2010

BỘ TÀI CHÍNH   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------------ ..

21/12/2009

BỘ CÔNG THƯƠNG ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- ..

15/12/2009

  Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15h30 ngày 15/12/2009.Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm n&agr..

19/11/2009

  Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 0h ngày 24/10/2009.Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm nà..

23/10/2009

  Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 0h ngày 24/10/2009.Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm nà..

23/10/2009

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- ..

30/09/2009

  Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 0h ngày 01/10/2009.Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm nà..

29/08/2009

Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 0h ngày 30/08/2009.Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. ..

27/08/2009

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- ..

17/08/2009

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- ..

08/08/2009

Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 0h ngày 09/08/2009.Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. ..

04/08/2009

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- ..

30/06/2009

Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ ngày 01/07/2009.Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. ..

12/06/2009

BỘ TÀI CHÍNH ---------- Số: 119/2009/TT-BTC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ..

10/06/2009

Giá bán lẻ trong nước (VND/lít) Loại Hàng Giá hiện tại Mức tăng/giảm Xăng RON 95 KC ..

09/06/2009

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ __________ Số: 55/2007/NĐ-CP   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ..

06/06/2009

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- ..

26/05/2009

BỘ TÀI CHÍNH  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- ..

08/05/2009

          Giá bán lẻ trong nước (VND/lít)   Loại Hàng Giá hiện tại Mức tăng/giảm ..

17/04/2009

BỘ TÀI CHÍNH ------------- Số: 73/2009/TT-BTC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ..

11/04/2009

          Giá bán lẻ trong nước (VND/lít)   Xăng RON 95 KC 12.500 ..

03/04/2009

          Giá bán lẻ trong nước (VND/lít)   Xăng RON 95 KC 12.000 ..

30/03/2009

BỘ TÀI CHÍNH --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- ..

23/03/2009

        Giá bán lẻ trong nước (VND/lít)   Xăng RON 95 KC 11.500 ..

12/03/2009

GIÁ DẦU THẾ GIỚI (Bình quân hàng tháng) từ năm 1986 đến 2009             &n..

24/02/2009

Bấm vào link sau để tải văn bản : Tải văn bản..

11/02/2009

Mặt hàng Đvt Đơn giá Xăng 92 Đ/l ..

10/02/2009

  BỘ TÀI CHÍNH ---------- Số: 24/2009/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc l..

10/02/2009

Giá bán lẻ áp dụng từ 0h ngày 09/02/2009   Giá bán lẻ trong nước (VNĐ/lít) Mặt hà..

20/01/2009

Hàng hóa nhập khẩu thương mại          Hồ sơ hải quan              Khai hải quan        Đăng ký tờ..

20/01/2009

BỘ CÔNG THƯƠNG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   ..

20/01/2009

XUẤT XỨ HÀNG HOÁ            Quy định chung            Tài liệu tham khảo            Xuất ..

20/01/2009

HÀNG KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT        Quy định chung        Tạm nhập tái xuất hàng hoá là: việc thương nhân Việt Nam mua hàng hoá củ..

13/01/2009

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- ..

13/01/2009

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- ..

28/12/2008

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- ..

28/12/2008

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- ..

24/12/2008

Giá bán lẻ áp dụng từ 12h ngày 24/12/2008   Giá bán lẻ trong nước (VNĐ/lít) Mặt h&agrav..

12/12/2008

Giá bán lẻ áp dụng từ 0h ngày 11/12/2008   Giá bán lẻ trong nước (VNĐ/lít) Mặt hà..

11/12/2008

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- ..

05/12/2008

Lịch sử giá dầu và toan tính của những "ông lớn" Giá dầu tăng - giảm luôn ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình phát triển, giá cả hàng hoá, an ninh xã hội củ..

04/12/2008

DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG THUỘC NHÓM 2710 (Ban hành kèm theo Quyết định số 110/2008/QĐ-BTC ngày 01/12/2008  của Bộ trưởng Bộ Tài chí..

04/12/2008

BỘ TÀI CHÍNH ------------ Số: 110/2008/QĐ-BTC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ..

02/12/2008

  BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ   Số: 29/2007/TT-BKHCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ N..

28/11/2008

DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG THUỘC NHÓM 2710 (Ban hành kèm theo Quyết định số 105 /2008/QĐ-BTC ngày  14 /11/2008  của Bộ trưởngBộ Tài ch&i..

28/11/2008

  BỘ TÀI CHÍNH ------------   Số: 105/2008/QĐ-BTC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI..

28/11/2008

DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG THUỘC NHÓM 2710 (Ban hành kèm theo Quyết định số 99/2008/QĐ-BTC ngày 07/11/2008  của Bộ trưởng Bộ Tài chín..

28/11/2008

  BỘ TÀI CHÍNH ----------   Số: 99/2008/QĐ-BTC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CH..

Hiển thị 541 đến 600 trong 640 (11 Trang)