Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Thông tin chung

Thông tin chung giá bán lẻ, giá quốc tế

22/06/2012

  Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16h00 ngày 21/06/2012. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời đi..

08/06/2012

 Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 14h00 ngày 07/06/2012. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm n&a..

23/05/2012

Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15h30 ngày 23/05/2012. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này...

23/05/2012

+ Khôi phục lại thuế suất thuế nhập khẩu ở mức độ phù hợp, cụ thể: ·         Xăng khôi phục thêm 2% (từ 2% lên 4%); ·       ..

09/05/2012

   Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 22 h ngày 09/05/2012. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời ..

09/05/2012

Lưu ý: Công văn bị sai một chút ở giá A92 là 23.300 chứ không phải 20.300.Công văn về thuế sẽ update vào ngày mai...

23/04/2012

 Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20 h ngày 20/04/2012. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm n&agrav..

08/03/2012

 Ngày 8/3/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 39 /2012/TT-BTC. Theo đó, điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 quy định tại Biểu th..

08/03/2012

 Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16 h ngày 07/03/2012. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm n&..

19/01/2012

   BỘ TÀI CHÍNH —— Số:        /TB-BTC   CỘNG HO..

21/12/2011

BỘ TÀI CHÍNH -------------------- Số: 152/2011/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---..

25/11/2011

 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 0..

10/10/2011

  Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 11 h ngày 10/108/2011. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm ..

14/09/2011

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- ..

26/08/2011

 Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 21 h ngày 26/08/2011. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm n&agrav..

30/03/2011

Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 22h ngày 29/03/2011. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. &..

29/03/2011

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- ..

07/03/2011

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------..

04/03/2011

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ..

04/03/2011

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ..

25/02/2011

Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 10h ngày 24/02/2011. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. &..

23/01/2011

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ..

23/01/2011

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ..

05/01/2011

QUỐC HỘI --------------- Luật số: 57/2010/QH12 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------..

30/12/2010

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ..

21/09/2010

  BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập &nd..

09/08/2010

Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 19h ngày 09/08/2010. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. &..

27/07/2010

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- ..

29/06/2010

    Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 19h ngày 08/06/2010. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điể..

25/03/2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- ..

15/03/2010

Quý vị có thể bấm vào link dưới đây để tính giá cơ sở dựa trên giá Platts thế giới hàng ngày để so sánh với giá bán lẻ hiện hành.nhằm đưa ra các ph..

03/03/2010

    Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 19h ngày 03/03/2010. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điể..

23/02/2010

Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 18h ngày 21/02/2010. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. ..

28/01/2010

BỘ TÀI CHÍNH _______ Số: 837/BTC-CST V/v các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xăng, dầu tương ứng với giá mặt hàng xăng, dầu trên thị trường thế..

14/01/2010

Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 18h ngày 14/01/2010. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. ..

13/01/2010

BỘ TÀI CHÍNH   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------------ ..

21/12/2009

BỘ CÔNG THƯƠNG ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- ..

15/12/2009

  Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15h30 ngày 15/12/2009.Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm n&agr..

19/11/2009

  Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 0h ngày 24/10/2009.Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm nà..

23/10/2009

  Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 0h ngày 24/10/2009.Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm nà..

Hiển thị 481 đến 540 trong 627 (11 Trang)