Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Thông tin chung

Thông tin chung giá bán lẻ, giá quốc tế

23/08/2018

Thời điểm 15h ngày 22/08/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 06/09/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền ..

07/08/2018

Thời điểm 15h ngày 07/08/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 22/08/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền ..

23/07/2018

   Thời điểm 15h ngày 23/07/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 07/08/2018.  *Thuế ..

07/07/2018

Thời điểm 15h ngày 07/07/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 23/07/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được..

22/06/2018

  Thời điểm 15h ngày 22/06/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 07/07/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực ..

07/06/2018

  Thời điểm 15h ngày 07/06/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 22/06/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực ..

23/05/2018

  Thời điểm 15h ngày 23/05/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 07/06/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực ..

08/05/2018

  Thời điểm 15h ngày 08/05/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 23/05/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế..

23/04/2018

  Thời điểm 15h ngày 23/04/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 08/05/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế..

07/04/2018

  Thời điểm 15h ngày 07/04/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 23/04/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế..

23/03/2018

  Thời điểm 15h ngày 23/03/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 07/04/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực ..

08/03/2018

  Thời điểm 15h ngày 08/03/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 23/03/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực ..

21/02/2018

  Thời điểm 15h ngày 21/02/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 08/03/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế..

03/02/2018

  Thời điểm 15h ngày 03/02/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 21/02/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực ..

19/01/2018

Thời điểm 15h ngày 19/01/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 03/02/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế v&agra..

17/01/2018

  Ngày Wti Brent 01/01/2018 ..

04/01/2018

 Thời điểm 15h ngày 04/01/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 19/01/2018. Xem Công Văn Loại Hàng Gi&aa..

20/12/2017

   Thời điểm 15h ngày 20/12/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 04/01/2018. Xem Công Văn Loại Hàng ..

05/12/2017

  Thời điểm 15h ngày 05/12/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 20/12/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Gi&aa..

20/11/2017

Thời điểm 15h ngày 20/11/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 05/12/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Giá ..

04/11/2017

 Thời điểm 15h ngày 04/11/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 20/11/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Gi&aa..

21/10/2017

   Thời điểm 16h55 ngày 20/10/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 20/10/2017. Xem Công Văn Loại Hàng ..

05/10/2017

 Thời điểm 16h55 ngày 05/10/09/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 20/10/2017. Xem Công Văn Loại Hàng ..

20/09/2017

Thời điểm 15h00 ngày 20/09/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 20/09/2017. Xem Công Văn Loại Hàng ..

05/09/2017

Thời điểm 15h00 ngày 05/09/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 20/09/2017. Xem Công Văn Loại Hàng ..

19/08/2017

   Thời điểm 15h00 ngày 19/08/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 04/09/2017. Xem Công Văn Loại Hàng ..

04/08/2017

Thời điểm 15h00 ngày 04/08/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 19/08/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Gi..

20/07/2017

 Thời điểm 15h00 ngày 20/07/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 04/08/2017. Xem Công Văn Loại Hàng ..

06/07/2017

Thời điểm 17h00 ngày 05/07/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 20/07/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Gi..

20/06/2017

 Thời điểm 15h00 ngày 20/06/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 05/07/2017. Xem Công Văn Loại Hàng ..

05/06/2017

 Thời điểm 15h00 ngày 05/06/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 20/06/2017. Xem Công Văn Loại Hàng ..

20/05/2017

 Thời điểm 15h00 ngày 20/05/2017có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h ngày 05/06/2017. Xem Công Văn Loại Hàng ..

19/05/2017

Đại chiến thế giới lần thứ 3 có thể sẽ xảy ra vì nguồn tài nguyên mới: Thông tin.  Giá dầu hiện nay đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 tháng qua do sự bùng nổ của ng&ag..

09/05/2017

   Việc pha chế xăng dầu đạt mức 4 và mức 5 để đạt tiêu chuẩn khí thải là hết sức cần thiết để cải thiện chất lượng không khí đang bị ô nhiễm như hiện nay. Việt Nam rất quan tâm về vấn đề ..

05/05/2017

 Thời điểm 15h00 ngày 05/05/2017có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h ngày 20/05/2017. Xem Công Văn Loại Hàng ..

03/05/2017

Ngày Wti Brent 01/01/2017   ..

03/05/2017

      Ngày Wti ..

03/05/2017

Ngày Wti Brent 2015-01-01 #N/A ..

03/05/2017

Ngày Wti Brent 2014-01-01 #N/A ..

03/05/2017

Ngày Wti Brent 2013-01-01 #N/A ..

03/05/2017

Ngày Wti Brent 1/2/2012 #N/A   1/3/2012 102.96   1/4/201..

03/05/2017

 Test..

24/04/2017

  Tổng cục thuế đang hướng tới việc triển khai hóa đơn điện tử đối với mặt hàng xăng dầu. Tuy nhiên, việc này liệu có khả thi?  Triển khai hóa đơn điện tử đối với mặt hàng xăng dầu liệu c&o..

21/04/2017

   Ông Alexey Miller - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn dầu khí Liên bang Nga Gazprom, và ông Nguyễn Vũ Trường Sơn - Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đ&ati..

20/04/2017

 Thời điểm 15h00 ngày 20/04/2017có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h ngày 05/05/2017. Xem Công Văn Loại Hàng ..

05/04/2017

 Thời điểm 15h00 ngày 05/04/2017có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h ngày 20/04/2017. Xem Công Văn Loại Hàng ..

21/03/2017

  Thời điểm 15h00 ngày 21/03/2017có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 05/04/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Giá..

13/03/2017

Soil Machine Dynamics Ltd (SMD) - một công ty con của tập đoàn đường sắt Trung Quốc - sẽ chế tạo máy rải đường ống dưới đáy biển lớn nhất thế giới tại cơ sở sản xuất ở Anh. Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh dẫn ngu..

10/03/2017

Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil), nhà xuất khẩu dầu duy nhất của Việt Nam, cho biết công ty đang trong quá trình đàm phán để bán 40% cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược và..

06/03/2017

Lợi nhuận lọc dầu châu Á đã có tuần giảm mạnh nhất trong hơn 6 tháng, sau khi giá xăng ở Singapore giảm cùng với giá của Mỹ và naphtha sụt giảm do lo ngại xuất khẩu từ các nhà..

06/03/2017

 Thời điểm 15h00 ngày 6/03/2017có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 21/03/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện ..

18/02/2017

 Thời điểm 15h00 ngày 18/02/2017có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 06/03/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện..

14/02/2017

Công ty xây dựng đường ống cho biết họ đã bắt đầu khoan dưới hồ Bắc Dakota mặc dù thách thức pháp lý cuối cùng từ một bộ lạc người Mỹ bản địa đang dẫn dắt phe đối lập. Công ty Energy ..

10/02/2017

Xuyên suốt tình hình dầu mỏ thế giới năm 2016 là tình trạng cung vượt cầu, nên giá dầu tăng không ổn định. Năm 2017, dù giá dầu tiếp tục được dự báo lạc quan, song nhiều doanh ..

09/02/2017

Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC - mã chứng khoán PVS) là công ty con của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) với tỷ lệ sở hữu của PVN là 51,38%. 2016 tiếp tục là ..

09/02/2017

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký luật về việc phê chuẩn Hiệp định với Thổ Nhĩ Kỳ về đường ống dẫn khí đốt 'Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ'.  Tài liệu tương ứng đã được đăng trên cổng thôn..

03/02/2017

 Thời điểm 16h00 ngày 03/02/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) ..

20/01/2017

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo, ngành Dầu khí phải xử lý dứt điểm 5 dự án thua lỗ: xơ sợi Đình Vũ, ba nhà máy nhiên liệu sinh học, nhà máy đóng tà..

19/01/2017

 Thời điểm 15h00 ngày 19/01/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) ..

18/01/2017

   Nhiều doanh nghiệp (DN) đầu mối xăng dầu phàn nàn hệ thống cầu cảng dự án lọc dầu Nghi Sơn quá nhỏ so với nhu cầu nhận hàng của các DN  Đây là vấn đề được các DN nê..

Hiển thị 181 đến 240 trong 636 (11 Trang)