Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Thông tin chung

Thông tin chung giá bán lẻ, giá quốc tế

20/05/2014

   Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể chênh lệch một chút.Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo giá của Petrolimex. Thời điểm 20h 00 ngày 15/05/2014 ..

20/05/2014

   Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể chênh lệch một chút.Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo giá của Petrolimex. Thời điểm  ngày 06/05/2014 ..

22/04/2014

  Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể chênh lệch một chút.Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo giá của Petrolimex. Thời điểm 12h 00 ngày 22/04/2014 ..

19/03/2014

Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể chênh lệch một chút.Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo giá của Petrolimex. Thời điểm 12h 00 ngày 19/03/2014 ..

07/03/2014

 (Xangdau.net) Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể chênh lệch một chút.Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo giá của Petrolimex.  Không thay đổi..

24/02/2014

(Xangdau.net) Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể chênh lệch một chút.Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo giá của Petrolimex.  ..

11/02/2014

Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) Mức tăng/giảm ..

11/02/2014

Điều chỉnh các mức sử dụng quỹ và LNĐM áp dụng ngày 27/01/2014.    Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) ..

16/01/2014

 Điều chỉnh các mức sử dụng quỹ và LNĐM áp dụng ngày 15/01/2014. Không điều chỉnh giá bán lẻ. Loại Hàng Giá ..

13/01/2014

 Điều chỉnh các mức trích quỹ, sử dụng quỹ và LNĐM áp dụng ngày 31/12/2013. Không điều chỉnh giá bán lẻ. Loại Hàng ..

18/12/2013

   Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 14h ngày 18/12/2013. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. Một số đầu mối khác có..

25/11/2013

 Ngày 27/8/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 97/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng. Nghị ..

25/11/2013

 Ngày 09/10/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 139/2013/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu; nguyên liệu nhập khẩu đ..

12/11/2013

   Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20h ngày 11/11/2013. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. Một số đầu mối khác c&oa..

08/10/2013

   Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20h ngày 07/10/2013. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. Một số đầu mối khác c&oa..

23/08/2013

  Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20h ngày 22/08/2013.Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này.Một số đầu mối khác có thể ..

18/07/2013

  Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20h ngày 17/07/2013.Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này.Một số đầu mối khác có thể ..

04/07/2013

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ..

01/07/2013

   Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20h ngày 28/06/2013.Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này.Một số đầu mối khác có..

16/06/2013

  Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20h ngày 14/06/2013.Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này.Chúng tôi áp dụng bản..

06/05/2013

 Ngày 26/04/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 47/2013/TT-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đ&at..

02/05/2013

 Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16h 30 ngày 26/04/2013.Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này.Chúng tôi áp dụng bảng g..

19/04/2013

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 19 h ngày 18/04/2013.Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này.Chúng tôi áp dụng bảng gi&a..

09/04/2013

 Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 18 h ngày 09/04/2013. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. ..

29/03/2013

 Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20 h ngày 28/03/2013. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. ..

03/01/2013

  Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 18 h ngày 28/12/2012. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. ..

11/11/2012

 Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 18 h ngày 11/11/2012. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. ..

29/08/2012

Giá bán lẻ trong nước (VND/lít).  Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 18h30 ngày 28/08/2012. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm n&ag..

14/08/2012

Giá bán lẻ trong nước (VND/lít).  Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 17h00 ngày 13/08/2012. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm n&ag..

14/08/2012

Giá bán lẻ trong nước (VND/lít).  Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 14h00 ngày 01/08/2012. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm n&ag..

23/07/2012

 Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 22h00 ngày 20/07/2012. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm n&agr..

02/07/2012

 Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 19h00 ngày 02/07/2012. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm n&a..

22/06/2012

  Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16h00 ngày 21/06/2012. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời đi..

08/06/2012

 Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 14h00 ngày 07/06/2012. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm n&a..

23/05/2012

Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15h30 ngày 23/05/2012. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này...

23/05/2012

+ Khôi phục lại thuế suất thuế nhập khẩu ở mức độ phù hợp, cụ thể: ·         Xăng khôi phục thêm 2% (từ 2% lên 4%); ·       ..

09/05/2012

   Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 22 h ngày 09/05/2012. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời ..

09/05/2012

Lưu ý: Công văn bị sai một chút ở giá A92 là 23.300 chứ không phải 20.300.Công văn về thuế sẽ update vào ngày mai...

23/04/2012

 Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20 h ngày 20/04/2012. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm n&agrav..

08/03/2012

 Ngày 8/3/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 39 /2012/TT-BTC. Theo đó, điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 quy định tại Biểu th..

08/03/2012

 Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16 h ngày 07/03/2012. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm n&..

19/01/2012

   BỘ TÀI CHÍNH —— Số:        /TB-BTC   CỘNG HO..

21/12/2011

BỘ TÀI CHÍNH -------------------- Số: 152/2011/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---..

25/11/2011

 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 0..

10/10/2011

  Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 11 h ngày 10/108/2011. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm ..

14/09/2011

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- ..

26/08/2011

 Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 21 h ngày 26/08/2011. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm n&agrav..

Hiển thị 421 đến 480 trong 602 (11 Trang)