Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 17/06/2019

 

Thời điểm 15 h00 ngày 17/06//2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  02/07/2019.

*Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện tại Quí II/2019

-Nhập từ Asean                Xăng 20% Dầu 0% KO 0% FO 0%

-Nhập khẩu từ Korea       Xăng 10% Dầu 0% KO 5% FO 0%

-Mua từ Dung Quất        Xăng 7% Dầu 7%

-Mua từ Nghi Sơn           Xăng, DO Không dưới 7%

*Chi phí định mức: Chi phí dành cho hoạt động của đầu mối và đại lý phân phối

*Lợi nhuận định mức: Lợi nhuận định mức của các đầu mối nhập khẩu

*Mức trích quỹ BOG: Mức trích cho quỹ bình ổn

*SDQ: Mức chi sử dụng quỹ bình ổn hiện tại và trước đó

*Giá  đang áp dụng E100  14.791 VND/lit chưa có VAT

 

Các khoản mục

ĐV tính

M95

E5

DO 0.05%S

KO

FO 180

Chi phí định mức*

VNĐ/LÍT,Kg

1050

1250

950

950

600

Lợi nhuận định mức

VNĐ/LÍT,Kg

300

300

300

300

300

Mức trích quỹ BOG

VNĐ/LÍT,Kg

900

300

900

900

900

Thuế BVMT

VNĐ/LÍT,Kg

4000

3815

2000

1000

2000

 

Loại Hàng

Giá Vùng 1

Giá Vùng 2

T /G

Thuế BQGQ

SDQ Mới

SDQ Cũ

RON 95 -IV

20.280

20.680

 

(10%)

 

 

RON 95-III

20.130

20.530

-1.080

(10%)

0

0

E5 RON 92-II

19.230

19.610

-980

 

0

398

Diesel 0,001S-V

16.950

17.280

 

 

 

 

Diesel 0,05S-II

16.650

16.980

-740

(0.28%)

0

0

Dầu hỏa(KO)

15.610

15.920

-610

(0.11%)

0

0

Mazut No2B(3,0S)

15.260

15.560

 

 

 

 

Mazut No2B(3,5S)

15.110

15.410

-240

(3.21%)

0

0

Mazut No3(380)

15.010

15.310

   

 

 

Nguồn tin:Xangdau.net

ĐỌC THÊM