Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Thông tin chung

Thông tin chung giá bán lẻ, giá quốc tế

31/08/2019

Thời điểm 15h00 h00 ngày 31/8/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  16/09/2019. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được ..

16/08/2019

  Thời điểm 15h00 h00 ngày 16/8/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  31/08/2019. *Thuế BQGQ: l&a..

01/08/2019

Thời điểm 15h00 h00 ngày 01/8/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  16/08/2019. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được ..

17/07/2019

  Thời điểm 17h00 h00 ngày 17/7/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  01/08/2019. *Thuế BQGQ: l&a..

02/07/2019

Thời điểm 16h30 h00 ngày 02/7/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  02/07/2019. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được ..

17/06/2019

  Thời điểm 15 h00 ngày 17/06//2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  02/07/2019. *Thuế BQGQ: l&ag..

01/06/2019

  Thời điểm 15 h00 ngày 01/06//2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  17/06/2019. *Thuế BQGQ: l&ag..

17/05/2019

  Thời điểm 15 h00 ngày 17/05//2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  01/06/2019. *Thuế BQGQ: l&ag..

02/05/2019

  Thời điểm 16 h00 ngày 02/05//2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  17/05/2019. *Thuế BQGQ: l&ag..

17/04/2019

Thời điểm 15 h00 ngày 17/04//2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  02/05/2019. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyề..

02/04/2019

Thời điểm 19 h00 ngày 02/04/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 17h00 ngày 17/04/2019. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tí..

18/03/2019

  Thời điểm 20h00 ngày 18/03//2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 02/04/2019. *Thuế BQGQ: là t..

02/03/2019

  Thời điểm 15h00 ngày 02/03//2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 18/03/2019. *Thuế BQGQ: là t..

15/02/2019

Thời điểm 15h00 ngày 15/02//2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 02/03/2019. *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tí..

31/01/2019

  Thời điểm 15h00 ngày 31/01/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 15/02/2019. *Thuế BQGQ: là th..

23/01/2019

Ngày Wti Brent 01/01/2019   ..

16/01/2019

  Thời điểm 0h ngày 16/01/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 31/01/2019.  *Thuế BQGQ:..

31/12/2018

Thời điểm 0h ngày 01/01/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày xx/01/2019.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền đ..

21/12/2018

  Thời điểm 15h ngày 21/12/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 05/01/2019.  *Thuế BQGQ..

06/12/2018

Thời điểm 15h ngày 06/12/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 21/12/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền ..

21/11/2018

  Thời điểm 15h ngày 21/11/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 06/12/2018.  *Thuế BQGQ..

06/11/2018

Thời điểm 15h ngày 06/11/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 21/11/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền ..

22/10/2018

Thời điểm 15h ngày 22/10/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 06/11/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền ..

06/10/2018

Thời điểm 15h ngày 06/10/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 22/10/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền ..

21/09/2018

Thời điểm 15h ngày 21/09/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 06/20/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền ..

06/09/2018

  Thời điểm 15h ngày 06/09/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 21/09/2018.  *Thuế BQGQ..

23/08/2018

Thời điểm 15h ngày 22/08/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 06/09/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền ..

07/08/2018

Thời điểm 15h ngày 07/08/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 22/08/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền ..

23/07/2018

   Thời điểm 15h ngày 23/07/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 07/08/2018.  *Thuế ..

07/07/2018

Thời điểm 15h ngày 07/07/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 23/07/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được..

22/06/2018

  Thời điểm 15h ngày 22/06/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 07/07/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực ..

07/06/2018

  Thời điểm 15h ngày 07/06/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 22/06/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực ..

23/05/2018

  Thời điểm 15h ngày 23/05/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 07/06/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực ..

08/05/2018

  Thời điểm 15h ngày 08/05/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 23/05/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế..

23/04/2018

  Thời điểm 15h ngày 23/04/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 08/05/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế..

07/04/2018

  Thời điểm 15h ngày 07/04/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 23/04/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế..

23/03/2018

  Thời điểm 15h ngày 23/03/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 07/04/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực ..

08/03/2018

  Thời điểm 15h ngày 08/03/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 23/03/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực ..

21/02/2018

  Thời điểm 15h ngày 21/02/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 08/03/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế..

03/02/2018

  Thời điểm 15h ngày 03/02/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 21/02/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực ..

19/01/2018

Thời điểm 15h ngày 19/01/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 03/02/2018.  *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế v&agra..

17/01/2018

  Ngày Wti Brent 01/01/2018 ..

04/01/2018

 Thời điểm 15h ngày 04/01/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 19/01/2018. Xem Công Văn Loại Hàng Gi&aa..

20/12/2017

   Thời điểm 15h ngày 20/12/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 04/01/2018. Xem Công Văn Loại Hàng ..

05/12/2017

  Thời điểm 15h ngày 05/12/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 20/12/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Gi&aa..

20/11/2017

Thời điểm 15h ngày 20/11/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 05/12/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Giá ..

04/11/2017

 Thời điểm 15h ngày 04/11/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 20/11/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Gi&aa..

21/10/2017

   Thời điểm 16h55 ngày 20/10/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 20/10/2017. Xem Công Văn Loại Hàng ..

05/10/2017

 Thời điểm 16h55 ngày 05/10/09/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 20/10/2017. Xem Công Văn Loại Hàng ..

20/09/2017

Thời điểm 15h00 ngày 20/09/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 20/09/2017. Xem Công Văn Loại Hàng ..

05/09/2017

Thời điểm 15h00 ngày 05/09/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 20/09/2017. Xem Công Văn Loại Hàng ..

19/08/2017

   Thời điểm 15h00 ngày 19/08/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 04/09/2017. Xem Công Văn Loại Hàng ..

04/08/2017

Thời điểm 15h00 ngày 04/08/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 19/08/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Gi..

20/07/2017

 Thời điểm 15h00 ngày 20/07/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 04/08/2017. Xem Công Văn Loại Hàng ..

06/07/2017

Thời điểm 17h00 ngày 05/07/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 20/07/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Gi..

20/06/2017

 Thời điểm 15h00 ngày 20/06/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 05/07/2017. Xem Công Văn Loại Hàng ..

05/06/2017

 Thời điểm 15h00 ngày 05/06/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 20/06/2017. Xem Công Văn Loại Hàng ..

20/05/2017

 Thời điểm 15h00 ngày 20/05/2017có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h ngày 05/06/2017. Xem Công Văn Loại Hàng ..

19/05/2017

Đại chiến thế giới lần thứ 3 có thể sẽ xảy ra vì nguồn tài nguyên mới: Thông tin.  Giá dầu hiện nay đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 tháng qua do sự bùng nổ của ng&ag..

09/05/2017

   Việc pha chế xăng dầu đạt mức 4 và mức 5 để đạt tiêu chuẩn khí thải là hết sức cần thiết để cải thiện chất lượng không khí đang bị ô nhiễm như hiện nay. Việt Nam rất quan tâm về vấn đề ..

Hiển thị 121 đến 180 trong 602 (11 Trang)