Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Giá bán lẻ trong nước từ 0h ngày 02/12/2008

Giá bán lẻ áp dụng từ 0h ngày 02/12/2008
 

Giá bán lẻ trong nước (VNĐ/lít)
Mặt hàng
Giá bán lẻ bao gồm VAT&LPXD
Xăng RON 95 KC
12.500
Xăng RON 92 KC
12.000
Diesel 0,05S
12.000
Diesel 0,25S
11.950
Dầu hỏa
13.000

ĐỌC THÊM