Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 20/09/2016

 Thời điểm 15h ngày 20/09/2016. Xem Công Văn

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

(thuế bình quân)

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

16.930

17.260

+160

20%(15.74%)

300

300

300

300

Xăng RON 92 KC

16.230

16.550

+160

20%

(15.74%)

300

300

300

300

Xăng E5

15.980

16.290

+160

20%

(15.74%)

300

0

300

300

Diesel 0,05S

12.250

12.490

-130

7% 

(1.84%)

300

300

0

0

Dầu hỏa(KO)

10.880

11.090

-100

7%

(0)

300

300

0

0

Mazut No2B(3,0S)

9.740

9.930

 

+10

7%

(0.0%)

300

300

0

0

Mazut No2B(3,5S)

9.340

9.520

+10

7%

(0.0%)

300

300

0

0

Mazut No3(380)

9.240

9.420

+10

7%

(0.0%)

300

300

0

0

Nguồn tin:Xangdau.net

 

ĐỌC THÊM