Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Bản tin video ngày 21-06-22: Giá xăng tăng lên gần 33.000 đồng một lít | xangdau.net

Sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng E5 RON 92 từ 15h ngày 21/6 là 31.300 đồng một lít (tăng 190 đồng); xăng RON 95 là 32.870 đồng một lít (tăng 500 đồng).

ĐỌC THÊM