Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu lại đề nghị lợi nhuận và chi phí kinh doanh định mức

Một số doanh nghiệp bán lẻ cho hay, dù pháp luật đã quy định lợi nhuận và chi phí kinh doanh định mức cho cả khâu bán buôn và bán lẻ nhưng họ chưa được nhận trong thời gian qua. Do đó, họ yêu cầu trả lại phần chi phí này.

Trong đơn gửi tới Bộ Công Thương- Tài chính, ông Giang Chấn Tây- Giám đốc doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu và là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Bội Ngọc (tỉnh Trà Vinh) cho biết, Nghị định 83/2014/NĐ-CP; Nghị định 95/2021/NĐ-CP và Thông tư 104 của Bộ Tài chính ngày 18-11-2021 quy định: “Chi phí kinh doanh xăng dầu định mức là khoản chi phí tổng hợp tối đa chỉ có giá trị để tính giá cơ sở xăng dầu theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP. Khoản chi phí kinh doanh xăng dầu định mức là chi phí lưu thông xăng dầu trong nước gồm: chi phí bán buôn, chi phí bán lẻ ở nhiệt độ thực tế đã bao gồm chi phí dành cho thương nhân phân phối, thương nhân nhận quyền bán lẻ, tổng đại lý, đại lý xăng dầu để tính giá cơ sở theo mức tối đa”.

Cụ thể trong giá cơ sở từ khi ban hành Thông tư 104 đều có liệt kê tính gồm: Chi phí kinh doanh định mức là 1.050 đồng/lít và lợi nhuận định mức là 300đ/lít.

“Trong phần chi phí trên, quy định đã nêu rõ là cả khâu bán buôn và khâu bán lẻ. Tuy nhiên, Thông tư 104 không ghi rõ tỷ lệ phân chia ở khâu bán buôn là bao nhiêu và khâu bán lẻ là bao nhiêu, nên doanh nghiệp đầu mối đã lợi dụng kẻ hở này một cách triệt để hưởng gần như hầu hết phần chi phí này. Họ phân chia cho doanh nghiệp bán lẻ theo dạng “ban phát”- ông Giang Chấn Tây nói.

Cùng có kiến nghị này, ông Nguyễn Văn Sơn- người đại diện pháp luật Công ty TNHH Xăng dầu Thọ Khang (Đồng Tháp) cho hay, đây là nguyên nhân khiến hơn 1 năm qua, các doanh nghiệp bán lẻ phải dùng tiền túi để bù lỗ nhằm duy trì hoạt động kinh doanh. Ban đầu các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu chỉ nghĩ sự việc sẽ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng tình trạng này đã kéo dài hơn 1 năm qua khiến họ thua lỗ nặng.

Theo các vị đại diện trên, doanh nghiệp bán lẻ phải tự kinh doanh độc lập, hạch toán độc lập, thực hiện các nghĩa vụ về ngân sách Nhà nước độc lập nhưng không được hưởng đầy đủ phần lợi ích về chi phí kinh doanh định mức và lợi nhuận phải được hưởng.

“Doanh nghiệp bán lẻ mua hàng của doanh nghiệp đầu mối hoặc thương nhân phân phối theo dạng mua đứt bán đoạn và có nhiều tháng thù lao bằng 0 đồng, thậm chí là âm, nên về bản chất đây không phải là hoạt động đại lý. Như vậy, doanh nghiệp bán lẻ phải được chia phần chi phí định mức và lợi nhuận định mức theo quy định. Liên bộ Tài Chính- Công Thương cần thành lập Hội đồng để phân chia lại giá trị của 1.350 đồng chi phí định mức và lợi nhuận định mức này xem doanh nghiệp bán lẻ nhận được bao nhiêu đồng?

Từ đó làm cơ sở cho việc phân chia chi phí cơ bản này trong Nghị định mới và làm cơ sở quay ngược lại truy thu phần mà doanh nghiệp bán lẻ chưa được hưởng”.

Vị này lấy ví dụ, sau khi thẩm định, phân định lại mức nhận được của doanh nghiệp bán lẻ là 900 đồng/lít mà mới nhận được có 100 đồng/lít thì đề nghị Hội đồng yêu cầu doanh nghiệp đầu mối hoàn trả lại cho doanh nghiệp bán lẻ thêm 800đ/lít nữa; đồng thời thống kê tổng số lượng hàng hóa bán ra để tính ra tổng mức mà doanh nghiệp bán lẻ phải chi trả bổ sung cho doanh nghiệp đầu mối kể từ ngày 1-11-2021 khi Nghị định 95 ban hành cho đến nay”- đại diện Công ty TNHH MTV Bội Ngọc kiến nghị.

Nguồn tin: An ninh Thủ đô

ĐỌC THÊM