Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu muốn được hoàn trả chi phí kinh doanh định mức

Liên bộ Tài chính - Công thương cần thành lập Hội đồng để phân chia lại giá trị của 1.350 đồng/lít chi phí định mức và lợi nhuận định mức cho doanh nghiệp bán lẻ, đồng thời làm cơ sở để truy thu phần doanh nghiệp bị chiếm đoạt.

Các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cho biết vừa gửi đơn kiến nghị lên Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đề nghị được hoàn trả phần lợi nhuận và chi phí kinh doanh định mức cho doanh nghiệp.

Cụ thể, trong đơn, các doanh nghiệp cho rằng: Tại khoản 1, Điều 7, Thông tư 104/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp xác định yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu, nêu rõ: “Chi phí kinh doanh xăng dầu định mức là khoản chi phí tổng hợp tối đa chỉ có giá trị để tính giá cơ sở xăng dầu theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP. Khoản chi phí kinh doanh xăng dầu định mức là chi phí lưu thông xăng dầu trong nước gồm: chi phí bán buôn, chi phí bán lẻ ở nhiệt độ thực tế đã bao gồm chi phí dành cho thương nhân phân phối, thương nhân nhận quyền bán lẻ, tổng đại lý, đại lý xăng dầu để tính giá cơ sở theo mức tối đa”.

Trong giá cơ sở từ khi ban hành Thông tư 104 đều có liệt kê tính, gồm chi phí kinh doanh định mức là 1.050 đồng/lít và lợi nhuận định mức là 300 đồng/lít. Trong phần chi phí này, quy định đã nêu rõ là cả khâu bán buôn và khâu bán lẻ.

“Tuy nhiên, trong Thông tư 104 không ghi rõ tỷ lệ phân chia cụ thể ở khâu bán buôn và khâu bán lẻ nên doanh nghiệp đầu mối đã lợi dụng kẻ hở một cách triệt để hưởng gần như hầu hết phần chi phí này. Họ phân chia cho doanh nghiệp bán lẻ theo dạng ban phát. Đó là nguyên nhân dẫn đến hơn một năm qua, doanh nghiệp bán lẻ phải dùng tiền túi để bù lỗ nhằm duy trì hoạt động kinh doanh”, trích đơn của doanh nghiệp bán lẻ.

Theo các doanh nghiệp, tình trạng này diễn ra hơn một năm qua khiến họ bị thua lỗ nặng nề, kiệt quệ về tài chính, có người phải bán cả ruộng vườn, đất đai, thậm chí cầm cố tài sản để bù lỗ nhằm phục vụ bình ổn thị trường theo mệnh lệnh hành chính của cơ quan chức năng, dù lỗ vẫn phải bán.

Các doanh nghiệp đề nghị, điều quan trọng cần xem xét là doanh nghiệp bán lẻ thực tế không phải nằm trong chuỗi cửa hàng trực thuộc của doanh nghiệp đầu mối. Doanh nghiệp bán lẻ phải tự bỏ tiền để mua hàng của đối tác là doanh nghiệp đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu để kinh doanh độc lập, hạch toán độc lập, thực hiện các nghĩa vụ về ngân sách nhà nước độc lập. Về bản chất, đây không phải là hoạt động đại lý. Đáng ra, doanh nghiệp bán lẻ phải được chia phần chi phí định mức và lợi nhuận định mức theo quy định song thực tế lại không được hưởng.

Từ phân tích đó, các doanh nghiệp bán lẻ đề nghị, Liên bộ Tài chính - Công thương thành lập Hội đồng để phân chia lại giá trị của 1.350 đồng chi phí định mức và lợi nhuận định mức này cho cả phía doanh nghiệp bán lẻ, từ đó làm cơ sở cho việc phân chia chi phí cơ bản này trong Nghị định sửa đổi Nghị định số 95/2021 về kinh doanh xăng dầu, đồng thời làm cơ sở truy thu phần mà doanh nghiệp bán lẻ bị chiếm đoạt.

Chẳng hạn, sau khi thẩm định, phân định lại mức nhận được của doanh nghiệp bán lẻ là 900 đồng/lít mà mới nhận được có 100 đồng/lít thì đề nghị Hội đồng yêu cầu doanh nghiệp đầu mối hoàn trả lại cho doanh nghiệp bán lẻ thêm 800 đồng/lít, đồng thời thống kê tổng số lượng hàng hóa bán ra để tính tổng mức mà doanh nghiệp đầu mối phải chi trả bổ sung cho doanh nghiệp bán lẻ kể từ ngày 01.11.2021 khi Nghị định 95 ban hành cho đến nay, các doanh nghiệp bán lẻ đề nghị.

Nguồn tin: Đại biểu nhân dân

ĐỌC THÊM