Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 04/08/2016

  Thời điểm 15h ngày 04/08/2016. Xem Công Văn 

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

(thuế bình quân)

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

15.390

15.690

-610

20%(15.74%)

300

300

0

0

Xăng RON 92 KC

14.690

14.980

-610

20%

(15.74%)

300

300

0

0

Xăng E5

14.250

14.530

-590

20%

(15.74%)

300

0

0

0

Diesel 0,05S

11.660

11.890

-630

7% 

(1.84%)

300

300

0

51

Dầu hỏa(KO)

10.290

10.490

-370

7%

(0)

300

300

0

254

Mazut No2B(3,0S)

9.020

9.200

-380

7%

(0.0%)

300

300

0

136

Mazut No2B(3,5S)

8620

8790

-380

7%

(0.0%)

300

300

0

 136

Mazut No3(380)

8520

8690

-380

7%

(0.0%)

300

300

0

136

Nguồn tin:Xangdau.net

 

ĐỌC THÊM