Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 05/07/2015

  Thời điểm 15h ngày 05/07/2016. Xem Công Văn

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

(thuế bình quân)

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

16.660

16.990

-200

20%(15.74%)

300

300

426

639

Xăng RON 92 KC

15.960

16.270

-200

20%

(15.74%)

300

300

426

639

Xăng E5

15.440

15.740

-200

20%

(15.74%)

300

0

467

672

Diesel 0,05S

12.290

12.530

0

7% 

(1.84%)

300

300

472

595

Dầu hỏa(KO)

10.660

10.870

0

7%

(0)

300

300

669

764

Mazut No2B(3,0S)

9.400

9.580

+260

7%

(0.0%)

300

300

151

151

Mazut No2B(3,5S)

9.000

9.180

+260

7%

(0.0%)

300

300

 151

151

Mazut No3(380)

8.900

9.070

+260

7%

(0.0%)

300

300

151

151

Nguồn tin:Xangdau.net

 

ĐỌC THÊM