Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Thị trường nhập khẩu xăng dầu năm 2023

Trong năm 2023, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 10.053.997 tấn, trị giá 8,36 tỷ USD, tăng 13,2% về lượng và giảm 6,7% về kim ngạch so với năm 2022.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu xăng dầu về Việt Nam trong tháng 12/2023 tăng 10,3% về lượng và tăng 3,2% về kim ngạch so với tháng trước đó, đạt 669.902 tấn, trị giá 526,84 triệu USD. Tính chung trong năm 2023, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 10.053.997 tấn, trị giá 8,36 tỷ USD, tăng 13,2% về lượng và giảm 6,7% về kim ngạch so với năm 2022.

Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất từ Hàn Quốc trong năm 2023, chiếm hơn 38% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, đạt 3.920.087 tấn, trị giá 3,21 tỷ USD, tăng 20,1% về lượng và giảm 6,08% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022; trong đó riêng tháng 12/2023 nhập khẩu tăng 37,2% về lượng và tăng 29,4% kim ngạch so với tháng 11/2023, đạt 225.790 tấn, trị giá 174,8 triệu USD.

Tiếp sau là thị trường Singapore, chiếm hơn 21% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu trong năm 2023, đạt 2.171.473 tấn, trị giá 1,81 tỷ USD, tăng 45,6% về lượng và tăng 26,4% về kim ngạch; riêng tháng 12/2023 nhập khẩu đạt 136.986 tấn, trị giá 114,76 triệu USD, tăng 23,4% về lượng và tăng 22,2% về trị giá.

Tiếp đến là thị trường Malaysia, năm 2023 chiếm hơn 18-19% tỷ trọng trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu, tăng 37,4% về lượng và tăng 21,8% về kim ngạch, đạt 1.944.976 tấn, trị giá 1,57 tỷ USD; riêng tháng 12/2023 nhập khẩu từ thị trường này giảm 41,2% về lượng và giảm 49,5% về kim ngạch.

Nhập khẩu xăng dầu từ Thái Lan chiếm hơn 10% trong tổng lượng và tổng kim ngạch trong năm 2023, đạt 1.007.129 tấn, trị giá 857,9 triệu USD, giảm 6,9% về lượng và giảm 25,9% về trị giá; riêng tháng 12/2023 nhập khẩu từ thị trường này đạt 143.966 tấn, trị giá 118,4 triệu USD.

Tiếp đến là thị trường Trung Quốc, năm 2023 chiếm hơn 9-10% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, giảm 5,4% về lượng và giảm 15,7% về kim ngạch, đạt 960.617 tấn, trị giá 848,4 triệu USD; riêng tháng 12/2023 nhập khẩu đạt 41.620 tấn, trị giá 34,8 triệu USD, giảm 52,6% về lượng và giảm 52,6% về trị giá.

Nhập khẩu xăng dầu năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/1/2024 của TCHQ)

 

Nguồn tin: Vinanet

ĐỌC THÊM