Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Bảng giá bán lẻ xăng dầu mới áp dụng từ ngày 8/11:

Bảng giá bán lẻ xăng dầu mới áp dụng từ ngày 8/11:
 
Chủng loại
Giá bán hiện tại(đồng/lít)
Giá bán mới
(đồng/lít)
- Xăng RON 95
15.500
14.500
- Xăng RON 92
15.000
14.000
- Diezen 0,05S
14.000
13.000
- Diezen 0,25S
13.950
12.950
- Dầu hỏa
15.500
14.500
- Dầu Mazut 3,5S
11.500 (đồng/kg)
10.500

ĐỌC THÊM