Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hết quý II/2023, Quỹ bình ổn xăng dầu còn hơn 7.420 tỷ đồng

Tổng số sử dụng Quỹ Bình ổn trong Quý II/2023 (từ ngày 1/4/2023 đến hết ngày 30/6/2023) là 5,91 tỷ đồng.

Tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 và Nghị định 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 (sửa đổi, bổ sung) của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, ngày 13/9/2023 Bộ Tài chính công bố thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ Bình ổn) Quý II/2023.

Số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết ngày 30/6/2023 là hơn 7.420 tỷ đồng.

Số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết ngày 30/6/2023 là hơn 7.420 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết ngày 31/3/2023 là 5.640,34 tỷ đồng; tổng số trích Quỹ Bình ổn trong Quý II/2023 (từ ngày 01/4/2023 đến hết ngày 30/6/2023) là 1.779,2 tỷ đồng.

Tổng số sử dụng Quỹ Bình ổn trong Quý II/2023 (từ ngày 01/4/2023 đến hết ngày 30/6/2023) là 5,91 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu dương trong Quý II/2023 là 3,23 tỷ đồng; Lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu âm trong Quý II/2023 là 2,09 tỷ đồng.

Lũy kế số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết ngày 30/6/2023 là 7.424,7 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cũng cập nhật tình hình trích chi, sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu của các thương nhân đầu mối đến hết Quý II/2023.

Theo đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) là thương nhân có số dư Quỹ Bình ổn lớn nhất tính đến hết ngày 30/6/2023 là 3.198,38 tỷ đồng (chiếm 43% tổng số dư Quỹ Bình ổn). Cũng trong Quý II/2023, Petrolimex đã thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn 736,06 tỷ đồng và chi sử dụng Quỹ Bình ổn 2,24 tỷ đồng.

Tiếp sau Petrolimex, những thương nhân có số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết Quý II/2023 ở mức khá cao là: Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà với 612,32 tỷ đồng; Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức với 468,34 tỷ đồng; Công ty cổ phần Thương mại dầu khí Đồng Tháp với 454,27 tỷ đồng; Tổng công ty Thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP với 397,35 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Dầu khí TP. Hồ Chí Minh với 333,55 tỷ đồng…

Tại kỳ điều hành mới nhất ngày 11/9/2023, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với 2 mặt hàng dầu diesel, dầu hỏa; chi Quỹ Bình ổn đối với 2 mặt hàng xăng, dầu mazut.

Từ ngày 11/9/2023 giá bán lẻ các mặt hàng xăng, dầu trên thị trường phổ biến ở mức: Giá xăng E5RON92 và giá xăng RON95-III giữ nguyên so với kỳ điều hành trước đó, tương ứng ở mức không cao hơn 23.471 đồng/lít và 24.871 đồng/lít. Giá dầu diesel 0.05S tăng 410 đồng/lít, ở mức không cao hơn 23.055 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng 374 đồng/lít, ở mức không cao hơn 23.188 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S giữ nguyên so với kỳ điều hành trước đó, ở mức không cao hơn 17.704 đồng/kg.

Nguồn tin: Tạp chí công thương

ĐỌC THÊM