Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Nhập khẩu xăng dầu về Việt Nam trong tháng 8/2022 giảm

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu xăng dầu về Việt Nam trong tháng 8/2022 giảm 28,4% về lượng và giảm 34,4% về kim ngạch so với tháng trước, đạt 465.750 tấn, trị giá 481,9 triệu USD.

Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2022, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 5.901.456 tấn, trị giá 6,2 tỷ USD, tăng 17,7% về lượng và tăng 125% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.

Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất từ Hàn Quốc trong 8 tháng đầu năm 2022, chiếm hơn 40% trong tổng kim ngạch nhập khẩu, đạt 2.362.871 tấn, trị giá 2,5 tỷ USD, tăng 90,2% về lượng và tăng 249,2% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021; trong đó riêng tháng 8/2022 nhập khẩu giảm 19,4% về lượng và giảm 30,1% về kim ngạch so với tháng 7/2022, đạt 193.587 tấn, trị giá 200,7 triệu USD.

Tiếp sau là thị trường Thái Lan, 8 tháng đầu năm 2022 chiếm hơn 13-14% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, đạt 797.469 tấn, trị giá 877,4 triệu USD, tăng 4,3% về lượng và tăng 104,1% về kim ngạch; riêng tháng 8/2022 nhập khẩu đạt 91.299 tấn, trị giá 98,9 triệu USD, giảm 27,8% về lượng và giảm 32,6% về trị giá.

Tiếp đến là thị trường Singapore, 8 tháng đầu năm 2022 chiếm hơn 13-14% tỷ trọng trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu, giảm 10,4% về lượng và tăng 66,7% về kim ngạch, đạt 827.094 tấn, trị giá 854,3 triệu USD; riêng tháng 8/2022 nhập khẩu từ thị trường này giảm 35,7% về lượng và giảm 42,3% về kim ngạch.

Nhập khẩu xăng dầu 8 tháng đầu năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 11/9/2022 của TCHQ) 

Nguồn tin: Vinanet

ĐỌC THÊM