Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Dự báo nhu cầu, nguồn cung, tồn trữ dầu thô thế giới

Sau Ä‘ây là Æ°á»›c tình nguồn cung, nhu cầu và tồn trữ dầu toàn cầu từ ba nhà dá»± báo theo dõi chặt chẽ nhất là CÆ¡ quan Thông tin Năng lượng của chính phủ Hoa Kỳ (EIA), CÆ¡ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) và tổ chức các nÆ°á»›c xuất khẩu dầu mỏ (OPEC). Đơn vị tính triệu thùng /ngày.

Dá»± báo trong năm 2012

 

Q1/12

Q2/12

Q3/12

Q4/12

2012

+/- so theo năm

EIA

Nhu cầu toàn cầu

88,41

88,44

90,05

89,46

89,09

0,83

Nguồn cung ngoài OPEC

52,35

52,20

52,19

53,22

52,49

0,51

Nguồn cung OPEC

30,87

31,04

30,67

30,93

30,88

1,05

Tổng tồn trữ thay đổi

0,29

0,39

-1,48

0,42

-0,10

1,07

IEA

Nhu cầu toàn cầu

89,2

89,0

90,4

90,6

89,8

0,8

Nguồn cung ngoài OPEC

53,4

53,0

52,9

53,6

53,2

0,4

Nguồn cung theo kêu gọi của OPEC

29,7

29,9

31,1

30,6

30,3

0

Tổng tồn trữ thay đổi

1,6

1,9

-

-

-

-

OPEC

Nhu cầu toàn cầu

87,85

87,56

89,61

89,92

88,74

0,85

Nguồn cung ngoài OPEC

53,30

52,81

52,94

53,55

53,15

0,70

Nhu cầu đối với OPEC

29,06

29,15

30,94

30,51

29,92

-0,21

Tổng tồn trữ thay đổi

2,13

2,29

-

-

-

-

 

Dá»± báo trong năm 2013

 

Q1/13

Q2/13

Q3/13

Q4/13

2013

+/- so theo năm

EIA

Nhu cầu toàn cầu

89,57

89,30

90,86

90,63

90,10

1,01

Nguồn cung ngoài OPEC

52,88

53,50

54,19

54,34

53,73

1,24

Nguồn cung OPEC

30,87

30,99

30,93

31,09

30,97

0,09

Tổng tồn trữ thay đổi

-0,04

0,99

0,07

0,67

0,42

0,52

IEA

Nhu cầu toàn cầu

90,0

89,5

91,2

91,6

90,6

0,8

Nguồn cung ngoài OPEC

53,4

53,8

54,0

54,5

53,9

0,7

Nguồn cung theo kêu gọi của OPEC

30,2

29,3

30,6

30,5

30,2

-0,1

Tổng tồn trữ thay đổi

-

-

-

-

-

-

OPEC

Nhu cầu toàn cầu

88,82

88,21

90,38

90,76

89,55

0,81

Nguồn cung ngoài OPEC

53,73

53,73

54,07

54,82

54,09

0,94

Nhu cầu đối với OPEC

29,22

28,58

30,39

29,98

29,55

-0,37

Tổng tồn trữ thay đổi

-

-

-

-

-

-

Nguồn tin: Reuters

ĐỌC THÊM