Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 22/06/2018

 

Thời điểm 15h ngày 22/06/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 07/07/2018. 

*Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Tính từ 2018

Nhập từ Asean                Xăng 20% Dầu 0% KO 0% FO 0%

Nhập khẩu từ Korea       Xăng 10% Dầu 0% KO 5% FO 0%

Mua từ Dung Quất        Xăng 7% Dầu 7%

Mua từ Nghi Sơn           Xăng, DO Không dưới 7%

 

Giá E10014.916

 

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

 Thuế BQGQ

(Quí II/2018)

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 -IV

21.370

21.790

 

(10%)

300

300

 

 

Xăng RON 95-III

21.170

21.590

-340

(10%)

300

300

198

698

Xăng E5 RON 92-II

19.610

20.000

-330

 

300

0

870

1270

Diesel 0,001S-V

17.510

17.860

 

 (0.96%)

300

300

 

 

Diesel 0,05S-II

 17.460

17.800

-230

 (0.96%)

300

300

0

156

Dầu hỏa(KO)

16.050

16.370

-390

 (0.11%)

300

300

0

31

Mazut No2B(3,0S)

14.580

14.870

0

 (3.12%)

300

300

 

 

Mazut No2B(3,5S)

14.430

14.710

0

 (3.12%)

300

300

186

375

Mazut No3(380)

14.330

14.610

0

 (3.12%)

300

300

 

 

Nguồn tin:Xangdau.net

ĐỌC THÊM