Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Sản lượng dầu của Mỹ không đạt mức cao kỷ lục trong năm 2022, nhưng có thể vào năm 2023

Giờ đây, năm 2022 đã lùi lại phía sau, chúng ta có thể xem lại những con số cuối cùng về sản lượng dầu của Mỹ. Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng (EIA) công bố những con số này, nhưng chúng thường chậm hơn hai tháng. Do đó, khi viết bài này, EIA chỉ báo cáo số lượng sản xuất dầu hàng tháng cho đến tháng Chín.

Tuy nhiên, EIA báo cáo các con số hàng tuần và mức trung bình bốn tuần trong Báo cáo Tình trạng Dầu mỏ Hàng tuần. Chúng ta có thể sử dụng mức trung bình trong bốn tuần cho tháng 11 và tháng 12 để điền vào các khoảng trống hàng tháng đó và có được ước tính gần đúng về tổng sản lượng dầu vào năm 2022.

Con số cuối cùng có thể thay đổi một chút trong báo cáo cuối cùng, nhưng đó sẽ là một thay đổi nhỏ không ảnh hưởng đến kết luận rằng năm 2022 là năm sản xuất dầu cao thứ hai được ghi nhận.

Sản lượng

Kỷ lục hàng năm cho đến nay là năm 2019, khi sản lượng hàng năm đạt 12,3 triệu thùng mỗi ngày. Nếu không có đại dịch Covid-19, năm 2020 có lẽ sẽ cao hơn khi con số hàng tháng đạt 12,9 triệu thùng/ngày ngay trước khi đại dịch ảnh hưởng đến sản xuất. Nhưng đến tháng 5 năm 2020, sản lượng dầu đã giảm xuống còn 9,7 triệu thùng/ngày và sau đó bắt đầu phục hồi chậm. Điều đó đã kéo mức trung bình năm 2020 xuống 11,3 triệu thùng/ngày.

Mặc dù con số hàng tháng tiếp tục phục hồi vào năm 2021, nhưng mức trung bình hàng năm vẫn thấp hơn một chút so với con số của năm 2020 là 11,25 triệu thùng/ngày. Nhưng đã có một sự phục hồi khá tốt vào năm 2022 để đạt 11,85 triệu thùng/ngày.

Ngoại trừ một trong những sự kiện địa chính trị dường như quá phổ biến trong những năm gần đây, sản lượng dầu năm 2023 sẽ vượt sản lượng năm 2022. Tuy nhiên, tốc độ tăng có thể giống với tốc độ của năm 2021-2022 hơn là mức tăng sản lượng rất cao được thấy dưới thời Chính quyền Obama và Trump.

Theo dữ liệu giàn khoan của Baker Hughes, vào cuối năm 2022 có 620 giàn khoan dầu. Con số này tăng 140 giàn (29%) so với cuối năm 2021, và gần trở lại mức ~680 giàn trong những tháng trước khi bắt đầu đại dịch Covid-19 vào năm 2020. Tuy nhiên, con số đó vẫn còn cách xa so với mức của năm 2014, khi số lượng giàn khoan vượt 1.600 trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, kỷ lục năm 2019 có thể bị phá vỡ vào năm 2023. Nó sẽ gần đạt. Nửa cuối năm 2022 chứng kiến sản xuất đạt mức kỷ lục của năm 2019 và sản lượng đã tăng nửa triệu thùng mỗi ngày trong khoảng thời gian đó. Nếu xu hướng đó tiếp tục vào năm 2023, chúng ta có thể chứng kiến một kỷ lục sản xuất dầu mới.

Nguồn tin: xangdau.net  

ĐỌC THÊM