Trang chủ Tin đăng bán Trụ bơm

Chuyên mua bán bồn chứa xăng dầu, trụ bơm xăng dầu,

S1277
Ngày đăng
24/07/2020
Ngày hết hạn
01/01/2030
Đơn giá
Liên hệ
Mô tả
Chuyên: Mua bán bồn chứa xăng dầu,Mua bán trụ bơm xăng dầu, trụ bơm cấp phát nội bộ, trụ bơm xuất nội bộ,đường ống dẫn xăng dầu,thiết bị xăng dầu,vật tư xăng dầu,cò bơm xăng dầu,van xăng dầu,ống dây xăng dầu,lốc lường tatsuno, lốc lường tokico,lốc lường tominaga, dầu số điện tử,trụ bơm tatsuno,trụ bơm tokico,trụ bơm tominaga,hộp đối xứng,van thở xăng dầu,dầu xoay,khớp nối,thuốc thử xăng dầu, thước đo xăng dầu,sửa chữa trụ bơm xăng dầu,bảo hành bảo trì....
Hình